Share:


Communication and negotiations as an ssential prerequisite for the development of international business

    Vida Pipirienė Affiliation
    ; Liuda Maciukevičienė Affiliation

Abstract

In today’s global markets it is very important to understand how to communicate effectively with partners from various cultures in order to be successful in the business world. Negotiating success largely depends on: pre-negotiation of a negotiating strategy and tactics of choice and flexibility in the negotiations and the ability to makeinfluence. The article examines the concept of negotiation in international business, makes consistent analysis of the phases of the negotiations. Negotiating deals with basic paradigms and their implications for international business. The article presents an overview of business communication features, significant developments in international business.


Article in Lithuanian.


Komunikacija ir derybos – esminė tarptautinio verslo plėtotės prielaida


Santrauka. Derybos – tai bendravimo procesas, kurio metu partneriai, remdamiesi skirtingais tikslais ir pozicijomis, siekia rasti abi šalis tenkinantį sprendimą. Šiandienis pasaulis neįsivaizduojamas be šios bendravimo formos, leidžiančios skirtingų tikslų turinčias puses įgyvendinti savų interesus. Derybų sėkmė daugiausia priklauso nuo: pasiruošimo deryboms, tinkamos derybų strategijos ir taktikos pasirinkimo, lankstumo derantis, gebėjimo daryti įtaką. Straipsnyje nagrinėjama derybų tarptautiniame versle samprata, nuosekliai analizuojami derybų eigos etapai. Aptariamos pagrindinės derybinės paradigmos ir jų reikšmė tarp-tautiniame versle, apžvelgiami dalykinio bendravimo ypatumai, reikšmingi plėtojant tarptautinį verslą.


Reikšminiai žodžiai: komunikacija, derybos, derybinės paradigmos, dalykinis bendravimas.

Keyword : communication, negotiation, negotiating paradigm, business communication

How to Cite
Pipirienė, V., & Maciukevičienė, L. (2011). Communication and negotiations as an ssential prerequisite for the development of international business. Business: Theory and Practice, 12(3), 296-302. https://doi.org/10.3846/btp.2011.30
Published in Issue
Sep 22, 2011
Abstract Views
667
PDF Downloads
731
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.