Share:


Implementation problems of activity- based costing method (ABC)

Abstract

Activity- based costing method (ABC) is quite a new and modern product costing method. However, many aspects of this method are not examined enough or interpreted differently in the economic literature. Lithuanian companies do not use this method or use only its separate components. Activity- based costing method is useful because it calculates products’ cost, assesses the effectiveness of activities and manages costs of activities. This article analyzes ABC method’s importance and its place in product costing methods’ system, advantages and reasons which prevent from using this method in Lithuanian companies. This article analyzes the main implementation stages: 1) identification of activities which take place in organization; 2) calculation of the costs of each activity; 3) determination of cost drivers and coefficients of cost drivers for each activity; 4) calculation of products’ cost.


Article in Lithuanian.


Veikla pagrįsto produkcijos savikainos kalkuliavimo metodo diegimo problemos


Santrauka. Veikla pagrįstas produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas (ABC) – vienas naujausių ir efektyviausių produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų. Tačiau ekonominėje literatūroje daugelis šio metodo aspektų išnagrinėti nepakankamai arba aiškinami skirtingai. Lietuvos Respublikos įmonės, šiuo metu kalkuliuodamos produkcijos savikainą, šio metodo netaiko arba naudoja tik atskirus jo elementus. Naudojant veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą galima ne tik teisingai apskaičiuoti produktų savikainą, bet ir įvertinti įvairių įmonės veiklų efektyvumą, valdyti susidarančias išlaidas. Straipsnyje nagrinėjama veikla pagrįsto produkcijos savikainos kalkuliavimo metodo reikšmė ir vieta produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų sistemoje. Tiriami šio metodo privalumai ir priežastys, trukdančios ją diegti Lietuvos įmonių praktikoje. Siūlomi keturi metodo diegimo etapai: 1) įmonių veiklų identifikavimas; 2) kiekvienos veiklos išlaidų apskaičiavimas; 3) kiekvienos veiklos srities išlaidų sukėlėjų ir jų koeficientų nustatymas; 4) produktų savikainos apskaičiavimas. Nagrinėjami veiksmai, kuriuos reikia atlikti šiuose etapuose.


Reikšminiai  žodžiai: veikla  pagrįstas  produkcijos  savikainos  kalkuliavimas,  ABC,  veiklų  identifikavimas,  išlaidų  sukėlėjai, diegimo etapai, netiesioginės išlaidos.

Keyword : activity- based costing, ABC, cost drivers, identification of activities, implementation stages, indirect costs

How to Cite
Laurinavičienė, G., & Mackevičius, J. (2011). Implementation problems of activity- based costing method (ABC). Business: Theory and Practice, 12(3), 268-276. https://doi.org/10.3846/btp.2011.27
Published in Issue
Sep 22, 2011
Abstract Views
620
PDF Downloads
568
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.