Share:


Elliott wave and Fibonacci level mutual relationship and applying in a stock market

    Simas Baranauskas Affiliation

Abstract

The main purpose of this article is to evaluate at what Fibonacci level mostly the price changes, which coincides with the Elliott wave peaks. The paper analyzes the Elliott wave and Fibonacci level mutual relationship theories which could affect the investor’s decisions. After research, it was estimated that on the Lithuanian and U.S. stock markets at 61.8% Fibonacci level shares direction usually changed. Other important Fibonacci levels are estimated.


Article in Lithuanian.


Elioto bangų ir Fibonačio lygių tarpusavio sąryšio taikymas akcijų rinkose


Santrauka. Pagrindinis  šio  straipsnio  tikslas –  įvertinti,  ties  kokiu  Fibonačio  lygiu  dažniausia  įvyksta  Elioto  bangų  krypties pasikeitimas,  kuris  kartu  sutampa  ir  su  Elioto  bangų  viršūnėmis.  Straipsnyje  analizuojamas  Elioto  bangų  ir  Fibončio  teorijų tarpusavio sąryšis, kuris gali turėti įtakos investuotojo priimamiems sprendimams, nagrinėjamos teorijos. Atlikus tyrimą, buvo apskaičiuota, kad tiek Lietuvos, tiek JAV biržoje ties Fibonačio 61,8 % lygiu dažniausiai akcijų kryptis pasikeisdavo. Nustatyti kiti svarbūs Fibonačio lygmenys.


Reikšminiai žodžiai: akcija, Elioto bangos, Fibonačio lygiai, palaikymas, pasipriešinimas, NASDAQ OMXV.

Keyword : Elliott wave, Fibonacci levels, NASDAQ OMXV, resistance, share, support

How to Cite
Baranauskas, S. (2011). Elliott wave and Fibonacci level mutual relationship and applying in a stock market. Business: Theory and Practice, 12(4), 390-397. https://doi.org/10.3846/btp.2011.40
Published in Issue
Nov 30, 2011
Abstract Views
316
PDF Downloads
170
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.