Share:


Business negotiations and business meetings: communication in the bargaining process

Abstract

This article deals with the problems associated with lack of communication elements of the bargaining process, perception and usage. This article provides an overview of personal communication, communication in negotiations and business processes, a variety of definitions and their logical relations, the main features of these communication processes and essential properties. The article focuses on the bargaining process, mutual understanding in the process of achieving a common goal. The  article  discusses  the  most  common  errors  in perception  of  bargaining  process,  and  provides  measures  to  prevent  them.  The bargaining process in communication highlights the emotional aspect of bargaining, the impact of verbal and nonverbal measures on harmonization.


Article in Lithuanian.


Verslo derybos ir dalykiniai pokalbiai: komunikacija derėjimosi procese


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su nepakankamu derėjimosi proceso komunikacinių elementų sisteminiu suvokimu ir naudojimu. Apžvelgiama asmeninės komunikacijos, komunikacijos derybų ir dalykinių pokalbių procesuose apibrėžimų įvairovė ir jų loginiai ryšiai, pagrindiniai šių bendravimo procesų požymiai ir esminės savybės. Daug dėmesio skiriama derėjimosi proceso tarpusavio supratimui siekiant bendro tikslo. Straipsnyje aptariamos dažniausiai pasitaikančios suvokimo klaidos derėjimosi procese ir pateikiamos priemonės joms išvengti. Derėjimosi proceso komunikacijoje išryškinamas emocinis derėjimosi aspektas, verbalinio ir neverbalinio poveikio priemonių derinimo būtinumas.


Reikšminiai žodžiai: verslo derybos, dalykiniai pokalbiai, komunikacija, derėjimasis.

Keyword : negotiations, business meetings, communication, bargaining

How to Cite
Peleckis, K., Peleckienė, V., & Mažeikienė, A. (2012). Business negotiations and business meetings: communication in the bargaining process. Business: Theory and Practice, 13(2), 176-185. https://doi.org/10.3846/btp.2012.19
Published in Issue
Jun 22, 2012
Abstract Views
580
PDF Downloads
284
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.