Share:


Music records’ e-commerce model

Abstract

In this article music record electronic store performance improvement problem is considered, taking into account information  and  user  needs  change.  After  analysing  e-services  quality  measurement  models  and  social  network  integration  multiple criteria, evaluation method and quiz have been performed. Evaluation method has shown a need to improve the quality of information and the speed of website, while quiz has shown the need for social interactions. Based on these findings a new e-commerce model for musical recordings is being proposed.


Article in Lithuanian.


Elektroninės prekybos muzikos įrašais modelis


Santrauka. Straipsnyje  nagrinėjama  elektroninės  muzikos  įrašų  parduotuvės  veiklos  tobulinimo  problema,  atsižvelgiant  į informacinių ir vartotojų poreikių pokyčius. Tuo tikslu straipsnyje analizuojami teoriniai elektroninių paslaugų kokybės ver-tinimo  metodai,  elektroninės  prekybos  bei  socialinių  tinklų  integracija;  pateikiami  daugiakriterio  elektroninės  parduotuvės  „Muzikos bomba“ vertinimo, lyginamosios analizės bei vartotojų apklausos rezultatai. lyginamosios analizės rezultatai parodo nedidelius kokybės skirtumus tarp žinomiausių elektroninių parduotuvių: iTunes, Discogs, Juno, Beatport,AmazonMP3 ir muzikos bomba. lt. Vartotojų apklausos rezultatai atskleidė aukštą elektroninės prekybos muzikos įrašais socialumo poreikį. Tuo remiantis siūlomas naujasis elektroninės prekybos muzikos įrašais modelis, kurio esminis skirtumas – socialinio bloko įdiegimas į svetainę ir kiek pakitę informacijos srautai. Svarbiausia šio modelio ypatybė ta, kad elektroninė komercija sujungiama su socialumu ir priartinama prie vartotojo.


Reikšminiai žodžiai: elektroninė komercija, socialiniai tinklai, paslaugų kokybės vertinimas, prekyba muzikos įrašais.

Keyword : electronic commerce, social networks, website quality measurement, e-marketing

How to Cite
Pabedinskaitė, A., & Milišauskas, P. (2012). Music records’ e-commerce model. Business: Theory and Practice, 13(2), 160-166. https://doi.org/10.3846/btp.2012.17
Published in Issue
Jun 22, 2012
Abstract Views
320
PDF Downloads
213
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.