Share:


Measuring the related diversification of enterprises

Abstract

Measuring of the related diversification of enterprises requires the determining of its quantitative and qualitative aspects, reflecting the related and unrelated diversification. A large number of methods for quantitative measuring of unrelated diversification, allowing us to determine its level rather accurately and objectively have been offered. This can be achieved because this measurement is based on the objectively determined quantities, including the number of the areas of activities and the variation of the production volumes among them. The situation is different with the related diversification measurement. The main problem in this area is associated with the method of determining the strength of the relationship between the new products and markets and the existing ones. The commonly used methods of measurement are too subjective and inaccurate because they are based only on the discrete-category evaluation. The concept of the suggested quantitative measure of the related diversification is based on determination of the comparability of production programme’s product-market combinations with the existing product-market combinations and their integration into one criterion.


Article in Lithuanian.


Įmonių susijusios diversifikacijos matavimas


Santrauka. Norint atlikti kompleksinę įmonių veiklos diversifikacijos analizę, reikia išmatuoti tiek kiekybinę, tiek kokybinę jos puses arba, kitaip tariant, išmatuoti nesusijusią ir susijusią diversifikaciją. Kiekybiniam nesusijusios diversifikacijos matavimui pasiūlyta gana daug būdų, kuriais galima gana objektyviai ir tiksliai išmatuoti pasiektą lygį. Taip yra todėl, kad šis matavimas remiasi objektyviais ir aiškiai nustatomais dydžiais – veiklos sričių skaičiumi bei produkcijos apimčių variacija tarp jų. Kitaip yra su susijusios diversifikacijos matavimu. Čia kyla pagrindinis sunkumas – kaip nustatyti naujų produktų ir rinkų sąsajų su esamais stiprumą. Esami matavimo būdai yra per daug subjektyvūs ir netikslūs, nes remiasi vien tik diskretiniu – kategoriniu vertinimu. Siūlomo kiekybinio susijusios diversifikacijos mato esmė – kiekvieno įmonės gamybinės programos produkto ir rinkos kombinacijos artumo esamoms produkto ir rinkos kombinacijoms nustatymas ir sujungimas į vieną apibendrinamąjį rodiklį.


Reikšminiai žodžiai: įmonių veiklos diversifikacija, susijusios diversifikacijos matavimas.

Keyword : diversification of enterprise activities, the related diversification measurement

How to Cite
Ginevičius, R. (2012). Measuring the related diversification of enterprises. Business: Theory and Practice, 13(2), 150-159. https://doi.org/10.3846/btp.2012.16
Published in Issue
Jun 22, 2012
Abstract Views
437
PDF Downloads
149
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.