Share:


Analysis of features of power market price: Lithuanian case

    Viktorija Bobinaitė Affiliation
    ; Aldona Juozapavičienė Affiliation

Abstract

Generalized world experience and summary of scientific literature on the issue of power market price features have been presented in the paper; indicators for evaluation of these features have been offered as well and the analysis of price characteristics in Lithuanian power exchange has been performed. The following methods have been employed – scientific literature analysis and generalization and statistical analysis methods. The main features of power market price and factors influencing them have been determined in the theoretical part of the paper. Indicators which enable to evaluate the features of power market price have been proposed in the methodological part of the paper. The analysis has shown that power market price was volatile in Lithuania. In winter when thermal power plants operated in the market, power market price tended to increase, but its volatility decreased. In spring, when cheap import was available, power market price tended to reduce, but its volatility increased. Power market price was the most volatile and highest in summer. During this season price spikes often formed. Price spikes in summer took 2.64% of all time analyzed.


Article in Lithuanian.


Elektros energijos rinkos kainos savybių tyrimas: Lietuvos atvejis


Santrauka. Straipsnyje apibendrinama pasaulinė patirtis ir susisteminama mokslinė literatūra elektros energijos rinkos kainos savybių problematika, pasiūlomi kainos savybių vertinimo rodikliai, atliekamas biržos kainos savybių tyrimas Lietuvos pavyzdžiu. Tikslui pasiekti taikomi du metodai – mokslinės literatūros sisteminimo ir statistinės analizės. Teorinėje darbo dalyje išskiriamos pagrindinės elektros energijos rinkos kainos savybės ir veiksniai, darantys įtakos savybių pasireiškimui. Metodinėje darbo dalyje pasiūlomi rodikliai, sudarantys galimybę įvertinti kainos kaitumą ir kainų smailių pasireiškimą. Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad Lietuvoje elektros energijos kaina buvo kaiti. Žiemos laikotarpiu, kai prekybą rinkoje vykdė šiluminės elektrinės, kainos kaitumas mažėjo, tačiau vidutinė kaina didėjo. Pavasarį, esant galimybei importuoti elektros energiją pigiau, kainos kaitumas didėjo, o vidutinė kaina mažėjo. Kaičiausia ir didžiausia kaina buvo vasarą (variacijos koeficientas – 19,74 proc., standartinis nuokrypis – 32,50 LTL/MWh, vidutinis kainų lygis – 164,60 LTL/MWh), kurios metu dažniausiai susiformuodavo kainų smailės. Jos truko 2,64 proc. viso 2010–2011 m. rugsėjo mėn. laiko.


Reikšminiai žodžiai: elektros energija, didmeninė rinka, kaina, aprašomoji statistika, kaitumas, kainų smailė.

Keyword : electricity (power), wholesale market, price, descriptive statistics, volatility, price spike

How to Cite
Bobinaitė, V., & Juozapavičienė, A. (2012). Analysis of features of power market price: Lithuanian case. Business: Theory and Practice, 13(2), 122-131. https://doi.org/10.3846/btp.2012.13
Published in Issue
Jun 22, 2012
Abstract Views
244
PDF Downloads
345
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.