Share:


Consumers behaviour in e-commerce

Abstract

The use of the Internet in the world has increased almost fivefold since the year 2000, and in 2011 almost one-third of the population had been using the Internet. Respectively the volumes of e-commerce increase rapidly in all countries. The purpose of the article is to carry out the analysis of consumers’ behaviour patterns in the electronic commerce highlighting the main factors affecting consumers’ decision to buy, and explore the attitude of consumers towards purchases over the Internet with reference to the survey data. Correlation analysis was used to define the relationship between the purchases over the Internet and the factors which determine e-consumers’ decision to buy.


Article in Lithuanian.


Vartotojų elgsena elektroninėje prekyboje


Santrauka. Interneto naudojimo mastas pasaulyje nuo 2000 m. išaugo beveik penkis kartus ir 2011 m. jau beveik trečdalis visų gyventojų naudojosi internetu. Atitinkamai labai sparčiai didėja e. prekybos apimtys visose šalyse. Straipsnio tikslas – atlikti vartotojų elgsenos elektroninėje prekyboje modelių analizę išryškinant svarbiausius veiksnius, lemiančius vartotojų sprendimą pirkti, ir ištirti Lietuvos vartotojų požiūrį į pirkimus internetu remiantis apklausos rezultatais. Ryšiams tarp pirkimo internetu ir veiksnių, lemiančių e. vartotojų sprendimą pirkti, nustatyti panaudota koreliacinė analizė.


Reikšminiai žodžiai: e. verslas, e. prekyba, vartotojų elgsena, e. vartotojų elgseną lemiantys veiksniai.

Keyword : e-business, e-commerce, consumer behaviour

How to Cite
Pabedinskaitė, A., & Šliažaitė, V. (2012). Consumers behaviour in e-commerce. Business: Theory and Practice, 13(4), 352-364. https://doi.org/10.3846/btp.2012.37
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
617
PDF Downloads
404
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.