Share:


Determinants of competitive advantage and internationalization: investigation of interrelationships

Abstract

Globalization,  technological  change,  intense  competition,  fluctuating  consumer  demand  and  economic  and  political changes  encourage  managers  to  act  proactively, take  greater  risks  and  to  select  appropriate  strategies. It  should  be  noted  that both the strategic management theorists and practitioners in their works have focused on the  fi r m’s competitive advantage and its maintenance. On the other hand, the opinion that such results can be obtained relatively rarely and they are short- termed has been proposed. In some industries or business sectors competitive advantage is impacted by fierce competition and rapid technological change. However, the growth of the firm domestically forms preconditions to select internationalization strategies. However, firms, selecting different modes of internationalization, differ in their performance. Therefore, it is appropriate to raise the questions: why some firms are more successful than others in international markets. The paper investigates the interrelationships of the determinants of competitive advantage, internationalization and strategic decisions and provides recommendations for further research.


Article in Lithuanian.


Konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai ir internacionalizacija: sąsajų tyrimas


Santrauka. Globalizacija, technologiniai pokyčiai, intensyvi konkurencija, svyruojanti vartotojų paklausa, ekonominiai ir politiniai pokyčiai, skatina vadovus veikti proaktyviai, prisiimti didesnę riziką ir pasirinkti tinkamas strategijas. Pažymėtina, kad tiek strateginio valdymo teoretikai, tiek praktikai savo darbuose daug dėmesio skyrė įmonės konkurenciniam pranašumui ir jo išlaikymui. Kita vertus, ėmė formuotis nuomonė, kad tokie rezultatai pasiekiami gana retai ir jiems būdingas trumpalaikiškumas. Kai kuriose pramonės šakose ar verslo sektoriuose itin nuožmi konkurencija ir greiti technologiniai pokyčiai neigiamai veikia konkurencinį pranašumą. Vis dėlto įmonei augant savo šalies rinkoje formuojasi internacionalizacijos strategijų įgyvendinimo prielaidos. Tačiau pasirinkusios vieną ar kitą internacionalizacijos būdą, įmonės skiriasi savo pasiektais rezultatais. Todėl tikslinga kelti klausimus – kodėl vienos įmonės yra sėkmingesnės už kitas tarptautinėse rinkose. Straipsnyje nagrinėjamos konkurencinį pranašumą lemiančių veiksnių, internacionalizacijos ir prioritetinių strateginių sprendimų sąsajos, pateikiamos rekomendacijos tolesniems tyrimams.


Reikšminiai žodžiai: internacionalizacija, ilgalaikis konkurencinis pranašumas, trumpalaikis konkurencinis pranašumas, stra-teginiai sprendimai, sąsajos.

Keyword : internationalization, sustainable competitive advantage, temporary competitive advantage, strategic decisions, interrelationships

How to Cite
Korsakienė, R. (2012). Determinants of competitive advantage and internationalization: investigation of interrelationships. Business: Theory and Practice, 13(4), 283-291. https://doi.org/10.3846/btp.2012.30
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
397
PDF Downloads
1044
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.