Share:


Analysis of methodological presumptions for optimisation of marketing programmes

Abstract

The analysis focuses on researches on optimisation of marketing programmes conducted over the last decade. On one hand, methods and models suggested by the researchers as well as results obtained by experimental modelling do not comply with contemporary marketing needs and therefore can hardly be used in practice. On the other hand, they are treated as a significant basis for the development of methodological research. Given the results of the analysis, the systemic guidelines were designed. The guidelines were concretised according to specifications based on three models required for marketing programme optimisation. The presentation of the specifications is based on fundamental determinants for the content and composition of models, which are as follow: practice requirements, existing methodological assumptions and methods for applied decisions.


Rinkodaro sprogramų optimizavimo metodinių prielaidų analizė


Santrauka


Atlikta pastarojo dešimtmečio rinkodaros programų optimizavimo tyrimų analizė. Tyrėjų pasiūlyti šios paskirties metodai ir modeliai, juos taikant gauti eksperimentinio modeliavimo rezultatai, viena vertus, neatitinka šiandienės rinkodaros reikmių  ir  negali  būti  tiesiogiai  panaudoti  praktikoje,  kita  vertus,  vertintini  kaip  reikšminga  metodinė  tyrimų  plėtros  bazė.  Atsižvelgiant į atliktos analizės rezultatus parengtos problemos sisteminio sprendimo gairės, kurios konkretintos trijų modelių, reikalingų  rinkodaros  programos  optimizavimo  komplekso  uždaviniams  spręsti,  specifikacijomis.  Jos  pateiktos  esminę  įtaką  modelių  turiniui  ir  kompozicijai  turinčių  veiksnių  (praktikos  reikalavimai,  esamos  metodinės  prielaidos,  taikomi  sprendimo  metodai) aspektu.


Reikšminiai  žodžiai:  rinkodaros  priemonės,  rinkodaros  programa,  rinkodaros  efektyvumas,  rinkodaros  grąža,  rinkodaros  sąnaudos, optimizavimas.

Keyword : marketing activities, marketing programme, marketing effectiveness, return on marketing, marketing costs, optimisation

How to Cite
Bivainis, J., & Daukševičiūtė, I. (2013). Analysis of methodological presumptions for optimisation of marketing programmes. Business: Theory and Practice, 14(2), 103-116. https://doi.org/10.3846/btp.2013.12
Published in Issue
Mar 11, 2013
Abstract Views
273
PDF Downloads
111
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.