Share:


Factors influencing national competitiveness

Abstract

Currently, special attention is being paid to the issue of national competitiveness. Countries establish councils for national competitiveness, provide discussions, estimate competitiveness and, according to the obtained results, create and implement strategies. However, the popularity of the concept of national competitiveness does not give clear understanding about its real meaning and sometimes is even misleading, as each individual observer has his own subjective interest-based understanding. Also, the absence of consensus considering the concept of national competitiveness eliminates the opportunity to make a comprehensive, well-grounded set of factors to explain the content of competitiveness. This paper, after defining the concept of national competitiveness, identifies factors in national competitiveness and, with reference to literature analysis, describes the content of each factor.


Šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai


Santrauka


Šiandien įvairiose pasaulio šalyse itin daug dėmesio skiriama nacionalinio konkurencingumo klausimui: steigiamos nacionalinio konkurencingumo tarybos, vykdomos diskusijos, atliekami konkurencingumo vertinimai, o atsižvelgiant į jų rezul­tatus kuriamos ir įgyvendinamos strategijos. Tačiau toks susidomėjimas nacionaliniu konkurencingumu ne tik kad nesuteikia aiškumo, ką ši sąvoka reiškia ir koks yra jos turinys, bet dar labiau klaidina, nes kiekvienas apie tai kalbantis turi subjektyvų, tam tikrus atstovaujamus interesus atspindintį požiūrį. Taip pat, nesant vieningos nuomonės dėl šalies konkurencingumo sampra­tos, prarandama galimybė pateikti išsamų, tvirtai pagrįstą šalies konkurencingumo turinį atskleidžiantį veiksnių rinkinį. Šiame straipsnyje, prieš tai apibrėžus šalies konkurencingumo sampratą, identifikuojami šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai ir remiantis mokslinės literatūros analize atskleidžiamas ir pagrindžiamas kiekvieno jų turinys. 


Reikšminiai  žodžiai:  šalies  konkurencingumas,  nacionalinis  konkurencingumas,  šalies  konkurencingumo  samprata,  šalies  konkurencingumo veiksniai, šalies našumas, žmonių gerovė.

Keyword : competitiveness of the country, national competitiveness, definition of national competitiveness, factors in national competitiveness, national productivity, welfare of people

How to Cite
Rakauskienė, G., & Tamošiūnienė, R. (2013). Factors influencing national competitiveness. Business: Theory and Practice, 14(3), 177-187. https://doi.org/10.3846/btp.2013.19
Published in Issue
Sep 23, 2013
Abstract Views
347
PDF Downloads
463
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.