Share:


Impact of the dynamics of stock price cycle on the sustainable development of an investment portfolio

Abstract

The article examines the possibilities of interpreting stock price dynamics using the methods of technical analysis. The examination has been carried out taking into consideration different viewpoints of multiple scientists. For solving the problem of investment sustainability, the dynamics of financial markets, asset prices in different time periods and the principles of economic cycles have been analyzed. This paper presents a custom mathematical algorithm a unique tool in investment management studies created by the author of the article. The carried out investigation should aid in determining the average change in every analyzed stock price thus allowing forecasting the direction of the trend and achieving the goal of research a higherthanmarket return, in accordance with the concept of sustainability.


Akcijų kainų ciklų dinamikos įtaka tvariam portfelio vystymuisi


Santrauka


Straipsnyje, remiantis išanalizuotais mokslininkų požiūriais, nagrinėjamos akcijų kainų dinamikos interpretavimo techninės analizės metodu galimybės. Sprendžiant investicijų tvarumo uždavinį, vertinama finansų rinkų dinamika, atliekama išsami  skirtingų  laikotarpių  finansinių  priemonių  kainų  analizė,  analizuojami  ekonomikos  cikliškumo  principai.  Atliktas  ty­rimas turėtų padėti nustatyti kiekvienos analizuojamos akcijos kainos vidutinius periodo pokyčius, kurie padės prognozuoti tendencijos kryptį ir įgyvendinti iškeltus tyrimo tikslus – turėti didesnę nei rinkos grąžą laikantis investicijų portfelio tvarumo koncepcijos.


Reikšminiai žodžiai: akcijos kaina, finansų rinkų ciklų dinamika, matematinis algoritmas, techninė analizė, tvarumas.

Keyword : sustainability, stock price, dynamics of financial market cycles, investment portfolio management, mathematical

How to Cite
Lukaševičius, A., Rutkauskas, A. V., & Šalengaitė, J. (2013). Impact of the dynamics of stock price cycle on the sustainable development of an investment portfolio. Business: Theory and Practice, 14(4), 287-296. https://doi.org/10.3846/btp.2013.30
Published in Issue
Nov 11, 2013
Abstract Views
381
PDF Downloads
283
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.