Share:


Advancement of marketing developing biotechnology-based business

Abstract

The article, in a complex way, analyzes the needs of marketing improvement in developing biotechnology­based business and highlights its role in the context of modern society and globalization challenges. The article distinguishes between the existing problems of biotechnology business, the present perspectives and specific characteristics of developing the marketing of biotechnological business. The paper represents the possibility of the substantial modernization of marketing tools with regard to modelling user’s behaviour, improvement in marketing strategy for the company, the correction of the elements of the marketing complex, changes in the marketing conception inside the company, product and service differentiation and renewal, the encouragement of expansion into other markets, variations in or the expansion of the target market, alternatives to the positioning strategy for the company, an increase in competitive ability and an internal impact of marketing on the varying elements. The article has referred to the analysis of scientific literature and research on the opinions of consumers and experts in the field in the context of biotechnology­based businesses.


Rinkodaros tobulinimas plėtojant biotechnologijomis grindžiamą verslą


Santrauka


Straipsnyje kompleksiškai analizuojami rinkodaros tobulinimo, plėtojant biotechnologijomis grindžiamą verslą, poreikiai. Išryškinamas biotechnologijomis grindžiamo verslo vaidmuo šiuolaikiniame visuomenės gyvenime ir globalizaci­jos  iššūkių  kontekste.  Straipsnyje  išskiriamos  egzistuojančios  biotechnologijų  verslo  problemos  ir  perspektyvos,  specifinės  biotechnologijos verslų rinkodaros tobulinimo savybės. Parodomos galimybės iš esmės modernizuoti rinkodaros priemones, atsižvelgiant į vartotojo elgsenos modeliavimą, įmonės rinkodaros strategijos tobulinimą, rinkodaros komplekso elementų korekciją,  rinkodaros  koncepcijos  keitimą  įmonės  veikloje,  produktų  ar  paslaugų  diferenciaciją  ir  atnaujinimą,  plėtros  į  kitas  rinkas  skatinimą,  tikslinės  rinkos  keitimą  arba  plėtrą,  įmonės  pozicionavimo  strategijos  keitimą,  konkurencingumo  didinimą, vidinio rinkodaros poveikio elementų kaitą. Šiame straipsnyje išanalizuota mokslinė literatūra, atliktas vartotojų ir biotechnologijomis grindžiamo verslo ekspertų nuomonės tyrimas biotechnologijomis grindžiamų verslų kontekste.


Reikšminiai  žodžiai:  aukštosios  technologijos,  biotechnologijų  verslas,  rinkodara,  tobulinimas,  vartotojo  elgsena,  vartotojo  formavimas.

Keyword : biotechnology business, consumer behaviour, consumer formation, development, high technology, marketing

How to Cite
Vilmantas, V., & Melnikas, B. (2014). Advancement of marketing developing biotechnology-based business. Business: Theory and Practice, 15(3), 210-219. https://doi.org/10.3846/btp.2014.21
Published in Issue
Sep 30, 2014
Abstract Views
329
PDF Downloads
165
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.