Share:


Model for measuring the entrepreneurship of the population

Abstract

Population entrepreneurship is an important factor in the progress of economic development. This paper proposes a model of entrepreneurship measurement for comparing the level of entrepreneurship. The model consists of two main components, including criteria for the selection and determination of entrepreneurship by adapting the multi­criteria evaluation method TOPSIS. The most important criteria for identifying entrepreneurship cover the dynamics of the unemployment rate, the population of personal characteristics, geographical location, broadband Internet penetration per 1000 inhabitants, issued business licenses per thousand population, competitiveness, innovation, registered enterprises per thousand population, the promotion of a entrepreneurship program, the average wage level, the number of loans taken for business per thousand population, the number of bankrupt enterprises per thousand population, the level of education, the subscription of newspapers and magazines on business.


Gyventojų verslumo matavimo modelis


Santrauka


Gyventojų verslumas – svarbus veiksnys ekonominės plėtros raidoje. Straipsnyje siūlomas gyventojų verslumo mata­vimo modelis, leidžiantis palyginti verslumo lygį. Modelį sudaro du pagrindiniai komponentai: kriterijų parinkimo ir gyventojų verslumo nustatymas, pritaikant daugiakriterį vertinimo būdą TOPSIS. Svarbiausi kriterijai, padedantys nustatyti verslumą, yra nedarbo  lygio  dinamika,  asmeninės  gyventojų  savybės,  geografinė  padėtis,  plačiajuosčio  ryšio  interneto  skvarba  tūkstančiui  gyventojų, išduoti verslo liudijimai tūkstančiui gyventojų, konkurencingumas, inovacijų diegimas, įregistruotų įmonių skaičius tūkstančiui  gyventojų,  verslumą  skatinančios  programos,  vidutinis  darbo  užmokesčio  dydis,  paimtų  paskolų  verslui  skaičius  tūkstančiui gyventojų, bankrutavusių įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų, išsilavinimo lygis, laikraščių ir žurnalų verslo tema prenumerata.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriteris vertinimo metodas TOPSIS, gyventojai, kriterijai, modelis, verslumas.

Keyword : criteria, entrepreneurship, model, multi­criteria evaluation, population

How to Cite
Beinoraitė, Šarūnė, & Drejeris, R. (2014). Model for measuring the entrepreneurship of the population. Business: Theory and Practice, 15(3), 199-209. https://doi.org/10.3846/btp.2014.20
Published in Issue
Sep 30, 2014
Abstract Views
357
PDF Downloads
184
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.