Share:


On the problem of implementing flexible working hours at an enterprise

    Johan Wilhelm Hink Affiliation

Abstract

The major trends of working time variation at enterprises and in labour market show that it is constantly decreasing. At the same time, the number of pensioners is constantly growing Therefore, to maintain competitiveness and to get adapted to constantly changing conditions, enterprises should implement new flexible working time models. The implementation of these models means that a worker can freely choose the working hours. The important requirement is to maintain working time balance during a particular period of time.


Article in Lithuanian.


Lankstaus darbo laiko diegimo įmonėse prielaidos


Santrauka. Darbo laiko kitimo tendencijos įmonėse ir darbo rinkoje pasireiškia tuo, kad jis nuolat trumpėja, kad daugėja pensinio amžiaus žmonių. Siekdamos prisitaikyti prie aštrėjančios situacijos ir išlaikyti konkurencingumą, įmonės turi taikyti naujus, lanksčius darbo laiko modelius. Šių modelių esmė ta, kad bet kuris įmonės darbuotojas gali laisvai pasirinkti savo darbo laiko grafiką. Svarbu tai, kad per tam tikrą laiko tarpą būtų išlaikytas darbo laiko balansas.


Pagrindiniai žodžiai: darbo laikas, lankstaus darbo laiko modeliai.

Keyword : working time, flexible working time models

How to Cite
Hink, J. W. (2006). On the problem of implementing flexible working hours at an enterprise. Business: Theory and Practice, 7(1), 22-26. https://doi.org/10.3846/btp.2006.03
Published in Issue
Mar 27, 2006
Abstract Views
243
PDF Downloads
108
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.