Share:


Multicriteria evaluation of the criteria weights based on their interrelationship

Abstract

When the number of the criteria used in determining the criteria weights in multicriteria evaluation is sufficiently large some problems can arise. Problem solution may be simplified by assuming that the criteria describing various aspects of the object are interrelated as the elements of the system. These relationships form the potential of each element of the system which can increase or decrease, depending on the relationships between the elements and their nature. To determine the directionality and strength of interrelationship between the system elements, it is sufficient to have an expert’s judgement about the directionality and strength of the relationship between one element and all other elements of the system. Then, basing themselves on the transitivity of interrelationship between values, we can determine the directionality and strength of relationships of the remaining elements. Given the calculated and actual potential of each element of the system, the weights of the elements can be determined.


Article in Lithuanian.


Daugiakriterinio vertinimo rodiklių svorių nustatymas, remiantis jų tarpusavio sąveika


Santrauka. Nustatyti veiksnių svorius, atliekant daugiakriterinius vertinimus, yra keblu, kai veiksnių yra gana daug. Problemą galima supaprastinti teigiant, kad šiuos veiksnius išreiškiantys rodikliai, kaip sistemos elementai, yra tarpusavyje susiję. Šios sąsajos suformuoja kiekvieno sistemos elemento potencialą, kuris gali didėti ar mažėti, atsižvelgiant į elementų sąveikos pobūdį. Visų sistemos elementų sąveikos krypčiai ir stiprumui nustatyti užtenka turėti ekspertų nuomonę apie bet kurio sistemos elemento sąveikos kryptį ir ryšį su visais kitais sistemos elementais. Paskui, naudodamiesi dydžių tarpusavio poveikio tranzityvumo savybėmis, galime nustatyti visų likusių elementų ryšių kryptį ir stiprumą, gauname iki galo suderintą sistemą. Žinant kiekvieno sistemos elemento skaičiuojamąjį ir faktinį potencialą, galima nustatyti jų svorius.


Pagrindiniai žodžiai: daugiakriteriniai vertinimai, veiksnių svorių nustatymo būdai.

Keyword : multicriteria evaluation, determination of the criteria weights

How to Cite
Ginevičius, R. (2006). Multicriteria evaluation of the criteria weights based on their interrelationship. Business: Theory and Practice, 7(1), 3-13. https://doi.org/10.3846/btp.2006.01
Published in Issue
Mar 27, 2006
Abstract Views
818
PDF Downloads
241
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.