Share:


Twofold trump portfolio application for decision management in a global currency exchange market

Abstract

In the article decision management in a global currency market “FOREX” model is presented. The model is based on the adequate for investment profit stochasticity assessment portfolio earlier suggested by the author, including portfolio and currency exchange rates fluctuations forecasting system, used to evaluate decisions reliability. The possibilities of model practical application are presented. Experimental results of the model application enable us to state that global currency and capital markets are not homogeneous, that almost always there are possibilities to find a decision management strategy, permitting to have advantage over overall market decisions made, using only historical market data.


Article in Lithuanian.


Dvigubojo kozirio portfelio naudojimas sprendimams valdyti globalioje valiutų rinkoje


Santrauka. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – atskleisti vadinamojo dvigubojo kozirio sprendimų valdymo globalioje valiutų rinkoje modelio turinį ir pateikti jo praktinio naudojimo galimybes bei rezultatus. Sis modelis sudarytas remiantis vieno iš autorių anksčiau pasiūlytu adekvačiuoju investicinių sprendimų patikimumui vertinti portfelio modeliu ir eksperimentiškai taikytas pasitelkiant specialiai parengtą valiutų kursų kaitos prognozavimo sistemą. Aprašytas eksperimentas buvo vykdomas remiantis realiais „FOREX“ 2004-12-11-2005-10-01 laikotarpio duomenimis. Šiuo metu vykdomas plataus masto eksperimentas, siekiant praplėsti diskusiją apie finansų rinkų efektyvumą, testuojant rinkos efektyvumo hipotezę ne bandymu nugalėti rinką, o bandymu paliudyti rinkos nehomogeniškumą, t. y. įrodyti, kad rinkoje visuomet egzistuoja vadinamosios neefektyvumo salos (nonefficiency shoals), kai galima parengti sprendimų strategiją, leidžiančią gana ilgą laikotarpį turėti pranašumą prieš realius rinkos priimamus sprendimus. Straipsnyje puoselėjamas ir pragmatinis straipsnio tikslas – sukurti sprendimų valdymo valiutų rinkoje strategijas, turinčias pranašumų prieš konkrečios rinkos sprendimus.


Reikšminiai žodžiai: dvigubojo kozirio valiutų portfelio valdymo modelis, portfelio strategija, adekvatusis investicinių sprendimų patikimumui vertinti portfelis.

Keyword : management model of twofold trump currency portfolio, portfolio strategy, portfolio adequate for evaluation of investment decision reliability

How to Cite
Rutkauskas, A. V., Lukoševičius, V., & Jakštas, V. (2006). Twofold trump portfolio application for decision management in a global currency exchange market. Business: Theory and Practice, 7(2), 55-72. https://doi.org/10.3846/btp.2006.08
Published in Issue
Jun 27, 2006
Abstract Views
314
PDF Downloads
157
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.