Share:


Change of Baltic States GDP: investigation of some human resources characteristic’s impact

    Virginija Grybaitė Affiliation

Abstract

The presented paper strives to check whether relationship between Lithuanian economic growth and Lithuanian human capital could be traced. Another aim is to evaluate driving force of this factor in other Baltic States, to compare obtained relationships with those in old European Union countries. Indicators’ set characterizing labour force in innovative economic environment has been chosen. This set is further used for quantitative analysis of indicated relationships. Statistically significant intercourses are being economically interpreted. Quantitative relationships between GDP growth and human capital indicator in the Baltic States and old EU members are compared and commented.


Article in Lithuanian.


Baltijos šalių bendrojo vidaus produkto kitimas: priklausomybės nuo tam tikrų žmogiškųjų resursų charakteristikų tyrimas


Santrauka. Siekiama nustatyti priklausomybę tarp Lietuvos ekonominio augimo ir Lietuvos žmogiškojo kapitalo, įvertinti šio ekonominio augimo veiksnio įtaką kitose Baltijos šalyse, palyginti ją su susiklosčiusiomis priklausomybėmis labiau išsivysčiusiose penkiolikoje senųjų Europos Sąjungos šalių. Autorė pasirenka rodiklių sistemą, charakterizuojančią darbo jėgos išteklius inovatyvioje ekonomikoje. Ši rodiklių sąranka toliau naudojama kiekybiniam priklausomybių tyrimui. Nustačius statistiškai reikšmingus ryšius, jie ekonomiškai interpretuojami. Straipsnyje pateikiamas Baltijos ir senųjų Europos Sąjungos šalių ryšių tarp ekonomikos augimo bei rodiklių, apibūdinančių žmogiškąjį kapitalą ir jo kokybines charakteristikas, lyginimas bei jo ekonominė interpretacija.


Reikšminiai žodžiai: BVP augimas, Baltijos šalys, žmogiškasis kapitalas.

Keyword : GDP growth, the Baltic States, human resources

How to Cite
Grybaitė, V. (2007). Change of Baltic States GDP: investigation of some human resources characteristic’s impact. Business: Theory and Practice, 8(1), 29-32. https://doi.org/10.3846/btp.2007.06
Published in Issue
Mar 27, 2007
Abstract Views
229
PDF Downloads
179
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.