Share:


The impact of restructuring on the increase of agricultural competitiveness

Abstract

The article is meant to analyze the impact of restructuring on the increase of agricultural competitiveness. The ongoing environmental changes stipulate that for establishing competitive agriculture it is necessary not only to evaluate the condition and possible changes of sector under consideration. It is essential to ground the utility of processes planned and means used for agricultural restructuring according to the particularity of agricultural activity. The research aim is to determine if the restructuring of the members working in this sector is conditioning the agricultural competitiveness.


Article in Lithuanian.


Restruktūrizacijos poveikis žemės ūkio konkurencingumui didinti


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas žemės ūkio restruktūrizacijos poveikis konkurencingumui didinti. Vykstantys aplinkos pokyčiai lemia, kad, kuriant konkurencingą žemės ūkį, svarbu ne tik įvertinti esamą nagrinėjamo sektoriaus būklę bei galimus pokyčius, bet ir pagrįsti inicijuojamų procesų, naudojamų priemonių žemės ūkiui restruktūrizuoti naudingumą, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos specifiką. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar šiame sektoriuje veikiančių dalyvių restruktūrizacija lemia žemės ūkio konkurencingumą.


Raktažodžiai: konkurencingumas, restruktūrizacija, perspektyvinės restruktūrizacijos kryptys, žemės ūkis, žaliavinio pieno gamybos sektorius.

Keyword : competitiveness, restructuring, the perspective trends of restructuring, agriculture, the sector of raw milk production

How to Cite
Liučvaitienė, A. (2007). The impact of restructuring on the increase of agricultural competitiveness. Business: Theory and Practice, 8(2), 94-106. https://doi.org/10.3846/btp.2007.15
Published in Issue
Jun 18, 2007
Abstract Views
274
PDF Downloads
130
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.