Share:


Methodology of complex analysis of return on equity

    Jonas Mackevičius Affiliation
    ; Ona Molienė Affiliation
    ; Dalia Poškaitė Affiliation

Abstract

Owner’s equity is the most important indicator of the financial data of an enterprise. Owner’s equity shows financial situation of the company, possibility to compete with other market competitors, to make investment into the company, etc. For the mentioned reasons analysis of financial structure and other indicators such as return on equity, dynamics of owner’s equity, analysis of factors which have influence on it, is very important. Analytical literature does not provide decent methodology of analysis of return on equity. Therefore it is very important to introduce complex methodology of analysis of return on equity, which is done in the article. The article is devoted to: a) analysis of structure of owner’s equity; analysis of leverage c) return on owner’s equity. The article offers methodology of analytical sequence of factors calculation, which has influence on return on equity.


Article in Lithuanian.


Nuosavo kapitalo kompleksinės analizės metodika


Santrauka. Nuosavas kapitalas yra vienas svarbiausių įmonių finansinę būklę apibūdinančių rodiklių. Nuo jo tinkamo suformavimo, naudojimo ir pokyčių (didinimo arba mažinimo) priklauso įmonės veiklos rezultatai, jos konkurencingumas ir plėtros galimybės. Todėl labai svarbu nuolat analizuoti nuosavo kapitalo sudėtį, struktūrą, pelningumą, jo pokyčius lemiančius veiksnius. Iki šiol ekonominėje literatūroje gana glaustai nagrinėjamas tik nuosavo kapitalo pelningumas. Būtina atlikti nuosavo kapitalo kompleksinę analizę. Straipsnyje pateikiama nuosavo kapitalo kompleksinės analizės metodika. Ji apima: nuosavo kapitalo sudėties ir jos pokyčių analizę; b) skolinto ir nuosavo kapitalo santykio analizę; c) nuosavo kapitalo pokyčių analizę; d) nuosavo kapitalo pelningumą; e) nuosavo kapitalo ir turto santykio analizę. Pateikiami siūlymai, kaip nuosekliai atlikti šių rodiklių analizę indeksų metodu.


Reikšminiai žodžiai: nuosavas kapitalas, nuosavo kapitalo sudėtis, nuosavo kapitalo pokyčiai, nuosavo kapitalo pelningumas, kompleksinė analizė.

Keyword : owner’s equity, structure of owner’s equity, complex analysis of return on equity

How to Cite
Mackevičius, J., Molienė, O., & Poškaitė, D. (2007). Methodology of complex analysis of return on equity. Business: Theory and Practice, 8(2), 73-81. https://doi.org/10.3846/btp.2007.12
Published in Issue
Jun 18, 2007
Abstract Views
325
PDF Downloads
201
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.