Share:


Business risk management and its improvement

    Laura Kaleininkaitė Affiliation
    ; Ingrida Trumpaitė Affiliation

Abstract

Business risk management is a very important process in any company. It helps to gain advantage over competitors and to work more effectively. Still, in Lithuanian companies risk management is quite a big problem. In Lithuania we face many different kinds of risk in all sectors of economy, but these risks are not suitably managed. In this article we propose to practically use probability distributions for the business risk management, allowing to forecast the future financial results of a company, and for the improvement of business risk management we present integrated risk management model, which reflects nowadays changing economy and the need to ensure the management of different risks at the minimal cost.


Article in Lithuanian.


Verslo rizikos valdymas ir jo tobulinimas


Santrauka. Verslo rizikos valdymas įmonių veikloje yra labai svarbus procesas, suteikiantis pranašumą, siekiant dirbti efektyviau ir norint išlikti konkurencinėje kovoje, užtikrinantis palankius veiklos rezultatus. Tačiau Lietuvos įmonėse rizikos valdymas – vis dar didelė problema. Lietuvoje visuose ekonomikos sektoriuose susiduriama su daugeliu verslo rizikos rūšių, tačiau jos valdomos nepakankamai. Verslo rizikai valdyti straipsnyje siūloma praktiškai naudoti tikimybinius skirstinius, leidžiančius prognozuoti finansinius įmonės veiklos rezultatus, o verslo rizikos valdymui tobulinti siūlomas integruotas rizikos valdymo modelis, kuris atspindi šių dienų sparčiai besikeičiančią ekonomiką bei ekonomikos subjektų poreikį minimaliomis sąnaudomis užtikrinti neriboto skaičiaus rizikos rūšių valdymą.


Reikšminiai žodžiai: verslo rizika, verslo rizikos valdymas, neapibrėžtumas, prognozavimas, tikimybinis skirstinys, rizikos valdymo modelis.

Keyword : business risk, business risk management, uncertainty, forecasting, probability distribution, risk management model

How to Cite
Kaleininkaitė, L., & Trumpaitė, I. (2007). Business risk management and its improvement. Business: Theory and Practice, 8(3), 176–181. https://doi.org/10.3846/btp.2007.25
Published in Issue
Sep 27, 2007
Abstract Views
462
PDF Downloads
1016
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.