Share:


Analysis of foreign direct investment in the Baltic States

    Laima Šečkutė Affiliation
    ; Vytautas Tvaronavičius Affiliation

Abstract

Influence of foreign direct investment on the gross domestic product and export of Baltic States is being analyzed. A separate part of research includes the analysis of the factors influencing the flows of foreign direct investments in the countries. The hypotheses that were stated concentrate on relationships between foreign direct investment, gross domestic product, export, tax burden, market size, etc. in Lithuania, Latvia and Estonia. In order to check the hypotheses the correlation analysis and the Student’s criteria method are being used. Quantitative analysis of separate relations enables to compare and economically interpret the role of foreign direct investment in the Baltic countries economies and allows forming the attitude of states towards the stimulation of foreign direct investment.


Article in Lithuanian.


Tiesioginių užsienio investicijų Baltijos šalyse tyrimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama, kiek tiesioginės užsienio investicijos lemia Baltijos šalių bendrąjį vidaus produktą ir eksportą. Atskirai tiriama, kokie veiksniai daro įtaką tiesioginių užsienio investicijų srautams į šalis. Straipsnyje suformuluotos prielaidos apie konkrečius sąryšius tarp tiesioginių užsienio investicijų, bendrojo vidaus produkto, eksporto, mokesčių naštos, rinkos dydžio ir kt. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Prielaidoms tikrinti naudojama koreliacinė analizė, reikšmingumui įvertinti – Stjudento kriterijaus metodas. Kiekybinis atskirų sąryšių įvertinimas leidžia palyginti ir ekonomiškai interpretuoti tiesioginių užsienio investicijų vaidmenį Baltijos šalių ekonomikoje, leidžia suformuoti valstybių požiūrį į tiesioginių užsienio investicijų skatinimą.


Reikšminiai žodžiai: tiesioginės užsienio investicijos, bendrasis vidaus produktas, eksportas, investicijas lemiantys veiksniai, kiekybinis įvertinimas, Lietuva, Latvija, Estija.

Keyword : foreign direct investment, general domestic product, export, factors causing foreign direct investment, quantitative analysis, Lithuania, Latvia, Estonia

How to Cite
Šečkutė, L., & Tvaronavičius, V. (2007). Analysis of foreign direct investment in the Baltic States. Business: Theory and Practice, 8(3), 153-160. https://doi.org/10.3846/btp.2007.22
Published in Issue
Sep 27, 2007
Abstract Views
404
PDF Downloads
419
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.