Share:


The use of foreign words from transport publications of the end of the 19th century and the first half of the 20th century

    Angelika Petrėtienė Affiliation

Abstract

The article analyses foreign words (their origin, meaning and equivalents), selected from the transport publications of the end of the 19th century and the first half of the 20th century: the conducted questionnaire method assesses the relevancy of foreign words nowadays, i.e. whether the respondents are aware of the equivalents of foreign words, as well as examines the usage frequency of foreign words. The research defines the respondents’ attitudes towards changing foreign words into their equivalents. It also examines the current usage of the foreign words in different language functional styles. The results of the research are structured and provided in the table and figures.

Keyword : transport terms, questionnaire method, foreign words, equivalents, respondents, origin of the foreign words

How to Cite
Petrėtienė, A. (2018). The use of foreign words from transport publications of the end of the 19th century and the first half of the 20th century. Transport, 33(3), 679-685. https://doi.org/10.3846/transport.2018.2744
Published in Issue
Jul 10, 2018
Abstract Views
665
PDF Downloads
448
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Balčiūnienė, A. 2012. Klaipėdos krašto liuteroniškų kapinių paminkliniai įrašai lingvistiniu aspektu [Tombstone inscriptions in Klaipėda region Lutheran cemeteries: a linguistic viewpoint], Acta Historica Universitatis Klaipedensis 25: 62–76 (in Lithuanian). https://doi.org/10.15181/ahuk.v25i0.313

Boruta, K.; Čepėnas, P.; Sirutytė-Čepėnienė, A. 1936. Tarptautinių žodžių žodynas. Klaipėda: „Ryto“ bendrovės spaustuvė. 1064 p. (in Lithuanian).

Bufienė, G.; Grigas, K.; Kudirkienė, L.; Kašėtienė, R.; Zaikauskienė, D. 2008. Lietuvių patarlės ir priežodžiai. 2 tomas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 830 p. (in Lithuanian).

Čepienė, N. 2006. Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 364 p. (in Lithuanian).

KAM. 1919. Instrukcijos karo automobilių šoferiams. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Literatūros dalies leidinys. Kaunas: Lietuvos valstybės spaustuvė. 57 p. (in Lithuanian).

Katalynaitė, R.; Klibavičius, A.; Kvietkauskas, V.; Lapinskas, R.; Paliulis, G. 1995. Penkiakalbis automobilių terminų žodynas. Vilnius: Keturi ratai. 452 p. (in Lithuanian, Russian, English, German and French).

Kaulakienė, A. 2009. Lietuvių fizikos terminijos raida. Vilnius: Technika. 438 p. (in Lithuanian). https://doi.org/10.3846/1589-M

Keinys, S. (Ed.). 2012. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 7-as leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 969 p. (in Lithuanian).

Končius, I. 1919. Fizika: fizikos vadovėlis gimnazijoms. Rankraštis (in Lithuanian).

Križinauskas, J. 2009. Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: TEV. 719 p. (in Lithuanian and German).

Lemchenas, Ch. (Ed.). 1951. Tarptautinių žodžių žodynas. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. 727 p. (in Lithuanian).

Lemchenas, Ch.; Macaitis, J. 2005. Rusų–lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 938 p. (in Lithuanian and Russian).

Lietuvių–prancūzų žodynas. 2017. Available from Internet: http://www.zodynas.lt/zodynai/lietuviu-prancuzu (in Lithuanian and French).

M. ir S. 1923. Svetimų ir tarptautiškų žodžių žodynėlis. Šiauliai: Vilties draugija. 84 p. (in Lithuanian).

Mikulėnienė, D.; Dvylytė, A. 2013. Kalbos patarimai 4. Leksika. Skolinių vartojimas (leksikos skolinių sąrašas ir senųjų svetimybių sąrašas). 2-as leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 96 p. (in Lithuanian).

Mikulėnienė, D.; Dvylytė, A. 2005. Kalbos patarimai 4. Leksika. Skolinių vartojimas. 21-as leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 118 p. (in Lithuanian).

Milcziauckas, P. 1886. Důnos jieszkoczei, Auszra 3: 87–90 (in Lithuanian).

Nedarykite, kas nedarytina. 1924. Lietuvos žinios 181: 1–1 (in Lithuanian).

Negyvųjų laivas. 1932. Aušrelė 18: 8–8. (in Lithuanian).

Norkus, J. 1924. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis. Kaunas: Vaivos bendrovė. 95 p. (in Lithuanian).

Olševskis, V. 1899. Garo mašinos ir geležkeliai. Tilžė: Ūkininkas. 48 p. (in Lithuanian).

Petrėtienė, A.; Tomaševskis, R. 2011. Leidinio „Instrukcijos karo automobilių šoferiams“ (1919 m.) kalba [Language in publication „instructions for military vehicles chauffeurs” (1919)], Santalka: Filologija, Edukologija / Coactivity: Philology, Educology 19(2): 168–180 (in Lithuanian). https://doi.org/10.3846/cpe.2011.18

Šlapelis, J. 1907. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis: skaitytojams palengvinimas. Tilžė: E. Jagomasto spaustuvė. 110 p. (in Lithuanian).

Trys Telšių kepyklos. 1931. Žemaičių balsas 7: 2–2 (in Lithuanian).

Vaicekauskienė, L. 2008. Preskriptyvumas ir deskriptyvumas (skolinių) norminimo politikoje, Darbai ir dienos / Deeds and Days 50: 31–41 (in Lithuanian).

Valančius, M. 1867. Patarles zemajcziu. Tilžė. 52 p. (in Lithuanian).

Vileišis, P. 1903. Įrankis pagerinimui ir sutaisimui šosejų ir paprastųjų kelų. Tilžė. 31 p. (in Lithuanian).

VLKK. 2017. Lietuvos Respublikos terminų bankas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) [State Commission of the Lithuanian Language]. Available from Internet: http://terminai.vlkk.lt (in Lithuanian).

Zinkevičius, Z. 1992. Bendrinės kalbos iškilimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 350 p. (in Lithuanian).

Žitkutė, A. 1996. Vokiečių–lietuvių, lietuvių–vokiečių kalbų automobilių terminų žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 360 p. (in Lithuanian and German).