Share:


Verbal decision making analysis

    Dmitry Kochin Affiliation
    ; Leonas Ustinovičius Affiliation

Abstract

The paper presents the ideology of a qualitative approach to decision making ‐ verbal decision analysis. The authors have analyzed existing quantitative approaches and pointed out their main disadvantages. They formulated the requirements for decision‐making methods taking into account these disadvantages: psychological correctness of a dialog with decision maker (DM), strict mathematical proof of the methods and checking of DM information for consistency. The authors present the results of research on psychological correctness of operations of preference elicitation from DM. Several existing verbal decision analysis methods are briefly mentioned.


Article in Russian.


Вербальный анализ принятия решений


Sprendimų priėmimo verbalinė analizė


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjamas kiekybinis požiūris į sprendimu priėmimus – verbalinė sprendimų analizė. Atlikta egzistuojančių kiekybinių metodų apžvalga, nustatyti jų pagrindiniai trūkumai. Suformuluoti reikalavimai sprendimų priėmimo metodams, kaip antai: dialogo su sprendimą priimančiu asmeniu korektiškumas; matematinis metodo pagrįstumas; informacijos, gaunamos iš sprendimo priėmėjo, neprieštaringumas. Ištirta, kokios operacijos psichologiniu požiūriu yra tinkamiausios išgaunant informaciją iš sprendimą priimančio asmens. Taip pat atlikta įvairių sukurtų verbalinės sprendimų analizės metodų apžvalga.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : verbal decision analysis

How to Cite
Kochin, D., & Ustinovičius, L. (2004). Verbal decision making analysis. Technological and Economic Development of Economy, 10(1), 32-39. https://doi.org/10.3846/13928619.2004.9637650
Published in Issue
Mar 31, 2004
Abstract Views
354
PDF Downloads
219
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.