Share:


Evaluation of alternatives applying TOPSIS method in a fuzzy environment

    Jurgita Antuchevičiene Affiliation

Abstract

The paper analyses the problem of multiple attribute decision‐making (MADM) under fuzzy environment. In some cases the crisp value is inadequate to model real‐life situations. For this reason some fuzzy MADM methods have been developed. The extended TOPSIS (Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution) to fuzzy environment is presented in the current paper. Weights and ratings of each criterion are described in triangular fuzzy numbers. The relative closeness to the ideal solution of each alternative is calculated applying different approaches that were presented in different scientific papers. A computational experiment is presented to compare the results of a multiple attribute analysis that uses three modifications of fuzzy TOPSIS method in a particular situation.


Article in Lithuanian.


Alternatyvių vertinimo būdai TOPSIS metodu, esant neapibrėžtumui


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama daugiatikslių sprendimų priėmimo (MADM) problema esant neapibrėžtumui. Kai kuriais atvejais tradiciniai metodai nėra tinkami realioms situacijoms modeliuoti. Dėl šios priežasties mokslinėje praktikoje taikomi neapibrėžtieji MADM metodai. Šiame straipsnyje analizuojamas išplėstas artumo idealiajam taškui (TOPSIS) metodas, pritaikytas naudoti neapibrėžtoje aplinkoje. Metode rodiklių reikšmės ir santykiniai reikšmingumai išreiškiami neapibrėžtaisiais skaičiais, aprašytais trikampe priklausomumo funkcija. Santykinis kiekvienos alternatyvos artumas idealiajam sprendiniui gali būti skaičiuojamas skirtingais mokslinėje literatūroje aprašomais būdais. Publikacijoje pateikiamas skaičiavimų eksperimentas ir lyginami alternatyvų vertinimo rezultatai, gauti pritaikius tris skirtingus neapibrėžtojo TOPSIS metodo algoritmus.


Reikšminiai žodžiai: alternatyvų prioriteto nustatymas,  TOPSIS, neapibrėžtumas, neapibrėžtųjų aibių teorija.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : ranking of alternatives, TOPSIS, fuzzy environment, fuzzy sets

How to Cite
Antuchevičiene, J. (2005). Evaluation of alternatives applying TOPSIS method in a fuzzy environment. Technological and Economic Development of Economy, 11(4), 242-247. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637704
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
408
PDF Downloads
323
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.