Share:


Peculiarities of private houses valuation by sales comparison approach

    Saulius Raslanas Affiliation
    ; Laura Tupenaite Affiliation

Abstract

Sales comparison approach is the most often used approach in private houses valuation practice. This article discusses cases of sales comparison approach method application; its methodology as well as key factors to be considered in objective private houses valuation. Furthermore problem of not sufficient comparative sales prices in neighborhood is discussed emphasizing on its influence to appraised object value reliability. In order to avoid incorrect valuation basing on experience of the USA and other foreign countries some proposals for Lithuanian valuation methodology were given: to establish an exact number of comparative objects, to distinguish the key factors to be considered in every special private houses valuation case and to establish variance limits between appraised object value and comparative sales prices. In order to guarantee real estate market transparency professional appraisals organizations must be established to be responsible for real estate market research as well as analysis data and sales prices official announcements and other information spread tasks.


Article in Lithuanian.


Individualių namų vertinimo ypatumai, taikant lyginamosios vertės metodą


Santrauka. Lyginamosios vertės metodas ‐ vienas dažniausiai taikomų nekilnojamojo turto vertinimo metodų individualių namų vertinimo praktikoje. Straipsnyje analizuojami lyginamosios vertčs metodo taikymo atvejai, aptariama metodika, nagrinėjami esminiai veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti, siekiant nustatyti objektyvią individualių namų vertę, akcentuojama nepakankamo pardavimo kainos analogų duomenų skaičiaus problema ir jos įtaka galutinei vertinamojo objekto vertei. Siekiant išvengti vertės nustatymo netikslumų, remiantis JAV ir kitų užsienio šalių patirtimi, Lietuvos turto vertinimo metodikoje siūloma nustatyti reikalaujamą lyginamųjų objektų skaičių, veiksnius, į kuriuos turėtų atsižvelgti vertintojai bei vertinamo objekto ir lyginamųjų objektų verčių nesutapimo ribas. Didesniam rinkos skaidrumui užtikrinti rekomenduojama burti profesines turto vertintojų organizacijas, kurios atliktų tyrimus ir viešai skelbtų rinkos analizės, pardavimo kainų duomenis bei kitus aktualius informacinius pranešimus.


Reikšminiai žodžiai: individualūs gyvenamieji namai, lyginamosios vertės metodas, lyginamasis objektas, patikslinimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : private houses, sales comparison approach, comparative object, adjustment

How to Cite
Raslanas, S., & Tupenaite, L. (2005). Peculiarities of private houses valuation by sales comparison approach. Technological and Economic Development of Economy, 11(4), 233-241. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637703
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
408
PDF Downloads
349
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.