Share:


Small business optimization

    Algirdas Jakutis Affiliation
    ; Marijus Bandza Affiliation

Abstract

This paper presents a small business that can not be separated from the whole economic system of a state which begins to solve the problems of business. During the last five years a small business in Lithuania is growing rapidly. The most important goal for all profit‐reaching organisations is the maximization of the profit. It is possible to set the optimal plan of the company according to the tasks of optimisation which is extremely important for this firm. So everything leads to the increasing of the effectiveness of market.


Article in Lithuanian.


Nestambaus verslo optimizavimas


Santrauka. Nestambus (vidutinis) verslas negali būti atskirtas nuo visos šalies ekonominės sistemos, kuri padeda išspręsti verslo problemas. Nestambus verslas per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje augo labai sparčiai. Svarbiausias visų pelno siekiančių organizacijų laimėjimas - pelno maksimizavimas. Galima nustatyti optimalų įmonės planą, atsižvelgiant į optimizavimo užduotis. Taigi sudaromos sąlygos didėti rinkos efektyvumui.


Reikšminiai žodžiai: nestambus verslas, tarptautinė rinka, ekonominis stiprumas, verslo optimizavimas, sinergetinis efektas, kriterinis rodiklis, iteracinis metodas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : small business, international market, economic strength, optimisation of business, synergetic effect, criterion indicator, iterational method

How to Cite
Jakutis, A., & Bandza, M. (2005). Small business optimization. Technological and Economic Development of Economy, 11(3), 170-175. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637695
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
283
PDF Downloads
191
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.