Share:


Sustainable residential areas evaluation

    Milda Viteikiene Affiliation

Abstract

The aim of this article is to sum up the harmony the residential quarters of Vilnius. Several residential quarters of Vilnius chosen for this research were built in different periods. The system of 22 indicators reflecting inhabitation (social indexes), business surroundings (economical indexes) and infrastructure (engineering, technical indexes) was codified. Sustaining questioning of experts and other sources of information evaluated the consequences and magnitudes indexes. Using the multipurpose method of evaluation CORPAS (Complex Proportional Assessment) the string of priority was made.


Article in Lithuanian.


Darnus gyvenamojo rajono įvertinimas


Santrauka. Šio straipsnio tikslas – įvertinti Vilniaus miesto gyvenamųjų rajonų darną. Tyrimams pasirinkta keletas Vilniaus miesto gyvenamųjų rajonų, statytų skirtingais laikotarpiais siekiant įvertinti inovacijų raidą. Sudaryta 22 rodiklių sistema, perteikianti gyvenamąją aplinką (socialiniai rodikliai), verslo aplinką (ekonominiai rodikliai), infrastruktūrą (inžineriniai, techniniai rodikliai) bei ekologiją. Remiantis ekspertų apklausomis ir kitais informaciniais šaltiniais, nustatytos rodikliu reikšmės ir reikšmingumai. Taikant daugiatikslio vertinimo metodą COPRAS (Complex Proportional Assessment) sudaryta gyvenamųjų rajonų prioritetų eilutė.


Reikšminiai žodžiai: miesto gyvenamieji rajonai, darna, rodikliai, inovacijos, COPRAS.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : residential areas of the city, sustainability, indexes, innovation, COPRAS

How to Cite
Viteikiene, M. (2006). Sustainable residential areas evaluation. Technological and Economic Development of Economy, 12(2), 152-160. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637735
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
359
PDF Downloads
270
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.