Share:


Complex usage of 4D information modelling concept for building design, estimation, sheduling and determination of effective variant

    Vladimir Popov Affiliation
    ; Saulius Mikalauskas Affiliation
    ; Darius Migilinskas Affiliation
    ; Povilas Vainiūnas Affiliation

Abstract

With the growth of information technologies in the field of construction industry, the concept of CAD (Computer Aided Design), which denotes just design operations using a computer acquires a new meaning and changes the contents lightening design process based on product modelling and further numerical simulation construction process and facility managing. New definitions as Building Information Modelling (BIM) and Product Lifecycle Management (PLM) are more and more usable as the definition of a new way approaching the design and documentation managing of building projects. The presented computer aided design technology based on the concept of graphical ‐ information modeling of a building, is combined with resource demand calculations, comparison of alternatives and determination of duration of all the stages of investment project life. The software based on this combined 4D PLM model is to be created as a means to manage effectively the investment project, starting from planning, designing, economical calculations, construction and afterwards to manage the finished building and to utilize it.


4D informacinio modeliavimo koncepcijos kompleksinis taikymas statiniams projektuoti, sąmatai įvertinti, kalendoriniams planavimui ir variantams palyginti


Santrauka. Besivystant informacinėms technologijoms kompiuterinio projektavimo srityje, sąvoka CAD įgyja naują prasmę ir keičia turinį, išryškinamas projektavimo procesas, pagristas projektuojamo objekto modeliavimo ir jo tolesnio statybos proceso ir turto valdymo virtualaus imitavimo technologijomis. Naujos sąvokos: Building Information Modeling – statinio informacinis modeliavimas (BIM) ir Product Lifecycle Management – produkto gyvavimo ciklo valdymas (PLM), taikomos naujam požiūriui į objekto projektavimo ir dokumentų valdymo procesą apibrėžti. Siūloma kompiuterinio projektavimo technologija grindžiama statinio grafinio‐informacinio modelio sukūrimo koncepcija, kuri savo ruožtu yra suderinta su išteklių poreikio skaičiavimais, alternatyvu lyginimais ir investuojamo projekto etapų gyvavimo trukmės nustatymu. Specializuota programinė įranga šiam kombinuotam 4D PLM modeliui sukurti naudojama, kai reali priemonė efektyviai valdyti investuojama projektą, pradedant planavimu, projektavimu, ekonominiais skaičiavimais, statybos organizavimu, baigiant pastato valdymu ir utilizavimu.


Reikšminiai žodžiai: statinio informacinis modeliavimas, kompiuterinis projektavimas, objektinio modeliavimo technologijos, automatizuotas ekonominis įvertinimas, sprendimų paieškos sistema.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : Building Information Modelling, Computer Aided Design, Object Modelling Technique, Computer aided Construction estimating, Decision‐Making Solutions

How to Cite
Popov, V., Mikalauskas, S., Migilinskas, D., & Vainiūnas, P. (2006). Complex usage of 4D information modelling concept for building design, estimation, sheduling and determination of effective variant. Technological and Economic Development of Economy, 12(2), 91-98. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637728
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
497
PDF Downloads
263
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.