Share:


The analysis of calculation of punching strength of RC slabs according to the design codes

    Povilas Vainiūnas Affiliation

Abstract

The article analyses the calculation of punching strength of RC slabs according to the design codes of various countries. The comparison of experimental and theoretical results is presented. Both experimental and theoretical research confirmed the dependence of punching strength on the longitudinal reinforcement ratio in the tensile zone. While the reinforcement ratio of the tensile zone is higher, the angle of punching pyramid sidewall is less, the critical section is far away from the edge of the column, the critical perimeter is longer and thus the punching strength of the slab is greater.


Article in Lithuanian.


Gelžbetoninių plokščių praspaudžiamojo stiprio skaičiavimo pagal projektavimo normas analizė


Santrauka. Straipsnyje analizuojama, kaip skaičiuoti gelžbetoninių perdangos plokščių praspaudžiamąjį stiprį pagal kai kurių šalių projektavimo normas. Sulyginami eksperimentiniai ir teoriniai rezultatai. Eksperimentiniais ir teoriniais tyrimais patvirtinta praspaudžiamojo stiprio priklausomybe nuo tempiamojoje zonoje esančios išilgines armatūros kiekio. Daugiau armuojant tempiamąją zoną, praspaudžiamosios piramidės šoninio paviršiaus kampas mažėja, pavojingasis pjūvis tolsta nuo kolonos krašto, ilgėja kritinis perimetras bei didėja plokštes praspaudžiamasis stipris.


Reikšminiai žodžiai: gelžbetoninė perdangos plokštė, praspaudžiamoji piramidė, piramidės šoninio paviršiaus posvyrio kampas, praspaudžiamasis stipris, kritinis perimetras.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : RC floor slab, punching pyramid, angle of punching pyramid sidewall, punching strength, critical perimeter

How to Cite
Vainiūnas, P. (2006). The analysis of calculation of punching strength of RC slabs according to the design codes. Technological and Economic Development of Economy, 12(2), 84-90. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637727
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
394
PDF Downloads
259
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.