Share:


Strut‐framed beam structure for reconstruction of pedestrian bridges

    Algirdas Juozapaitis Affiliation
    ; Gintas Šaučiuven Affiliation
    ; Juozas Nagevičius Affiliation

Abstract

A new strut‐framed beam steel structure is considered. This type structure is employed in reconstruction of pedestrian bridges. The proposed constructional design model allows replacing the two‐span beam bridge by one span strut‐framed beam. In this case the members of already existing carrying structure are employed and the service of the actual structure is not interrupted. A response of new structure to symmetric and asymmetric loadings is analysed. The analytical relations for distribution of internal forces are presented. The choice of parameters of strut‐framed beam is investigated. An efficiency of suggested structural design model is illustrated via the performed numerical simulation of strut‐framed beam.


Article in Lithuanian.


Rekonstruojamų pėsčiųjų plieninių vaidukų paspyrinės konstrukcijos


Santrauka. Straipsnyje aptariama nauja paspyrinė plieninė konstrukcija, taikoma rekonstruojamuose pėsčiųjų viadukuose. Pateikiamasis konstrukcinis sprendimas sudaro galimybę nesustabdant eksploatavimo vietoje rekonstruojamo dviejų tarpatramių sijinio viaduko įrengti paspyrinę vieno tarpatramio sistemą naudojant esamas laikančiąsias konstrukcijas. Analizuojama šios naujos konstrukcinės sistemos elgsena, pateikiamos analizinės išraiškos jos elementų įrąžoms apskaičiuoti veikiant simetrinėms ir asimetrinėms apkrovoms. Aptariami racionalūs šios paspyrinės sistemos parametrai. Atliktu skaitiniu eksperimentu parodytas siūlomo konstrukcinio sprendimo veiksmingumas.


Reikšminiai žodžiai: plieniniai pesčiuju viadukai, rekonstrukcija, paspyrines sistemos, simetrine ir asimetrine apkrovos, racionalūs parametrai, techninis veiksmingumas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : steel pedestrian bridges, reconstruction, strut‐framed beam, symmetric and asymmetric loadings, design parameters, technical efficiency

How to Cite
Juozapaitis, A., Šaučiuven, G., & Nagevičius, J. (2007). Strut‐framed beam structure for reconstruction of pedestrian bridges. Technological and Economic Development of Economy, 13(2), 126-133. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637788
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
420
PDF Downloads
285
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.