Share:


Technical and economical effectiveness of the combined guys mast

    Donatas Jatulis Affiliation
    ; Algirdas Juozaoaitis Affiliation
    ; Zenonas Kamaitis Affiliation

Abstract

This article presents the investigation of a new structure of the guyed mast with combined guys. Technical and economical effectiveness based on material saving criteria of this structure is analysed. Formulas and recommendations are given for determining the rational bending moments distribution in the mast and the coordinates of the guy attachment points. Numerical simulation shows that the new guy cable system allows reducing the quantity of materials for steel masts.


Article in Lithuanian.


Plieninio stiebo su kombinuotosiomis atotampomis techninis ekonominis veiksmingumas


Santrauka. Straipsnyje aptariama nauja plieninio stiebo konstrukcija, kurioje taikomos kombinuotosios atotampos. Analizuojamas šios naujos konstrukcijos techninis ekonominis veiksmingumas pagal medžiagų sąnaudų kriterijų. Pateikiamos analizinės išraiškos racionaliems stiebo kamieno lenkiamiesiems momentams apskaičiuoti ir rekomendacijos atotampų tvirtinimo koordinatėms nustatyti. Atliktu skaitiniu eksperimentu parodyta, kad naujų kombinuotųjų atotampų taikymas leidžia sumažinti bendrąsias stiebo medžiagų (plieno) sąnaudas.


Reikšminiai žodžiai: plienines stiebo konstrukcijos, kombinuotosios atotampos, racionalūs lenkiamieji momentai, konstrukcines schemos geometriniai parametrai, techninis ekonominis veiksmingumas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : steel masts, combined guy system, rational bending moments, geometrical parameters of structural system, technical and economical effectiveness

How to Cite
Jatulis, D., Juozaoaitis, A., & Kamaitis, Z. (2007). Technical and economical effectiveness of the combined guys mast. Technological and Economic Development of Economy, 13(2), 120-125. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637786
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
376
PDF Downloads
239
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.