Share:


Multi‐attribute contractors ranking method by applying ordering of feasible alternatives of solutions in terms of preferability technique

    Zenonas Turskis Affiliation

Abstract

Contractor evaluation is a vital part of the project management cycle and deals with risk and risk management. One of the most important phases in the construction industry is the bidding process. In order to select the most appropriate contractor for the project and prepare the most realistic and accurate bid proposal, stakeholders have to know all financial, technical and general information about these contractors. The information can be determined as qualitative, quantitative or verbal data. This paper presents the multi‐attribute contractors ranking method bay applying Ordering of feasible alternatives of solutions in terms of preferability technique. This method allows dealing with qualitative and quantitative data as well as with data expressed in words (verbal data). Finally, an illustrative example of contractor selection is used to demonstrate the feasibility and practicability of the proposed model.


Daugiatikslis rangovų parinkimo metodas taikant įmanomų sprendinių alternatyvų rangavimo prioriteto požiūriu būdą


Santrauka. Rangovų vertinimas – gyvybiškai svarbi projekto vadybos ciklo dalis, susijusi su rizika ir rizikos valdymu. Viena svarbiausių projekto įgyvendinimo dalių – kainos nustatymas konkurso tvarka. Investuotojai siekia pasirinkti geriausiai jų tikslus atitinkantį rangovą, realiausią ir tiksliausią kainos pasiūlymą. Tam reikia turėti išsamios informacijos apie finansinę rangovo būklę, techninį pasirengimą ir kvalifikaciją. Straipsnyje aprašomas daugiatikslis rangovų parinkimas taikant įmanomų sprendinių alternatyvų rangavimo prioriteto požiūriu metodą. Šio būdo sprendimų priėmimo matricos informacija gali būti aprašoma kokybiniais, kiekybiniais ir verbaliniais (žodžiais reiškiamais) duomenimis. Pateiktas straipsnio pabaigoje rangovų parinkimo pavyzdys parodo šio modelio taikymo tikslingumą ir praktiškumą.


Reikšminiai žodžiai: statyba, rangovas, daugiatikslis vertinimas, išankstinis kvalifikacijos nustatymas, sprendimų priėmimas, perstatymų metodas.


First published online: 21 oct 2010

Keyword : construction, contractor, multi‐attribute, evaluation, pre‐qualification, decision‐making, permutation method

How to Cite
Turskis, Z. (2008). Multi‐attribute contractors ranking method by applying ordering of feasible alternatives of solutions in terms of preferability technique. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 224-239. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.224-239
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
582
PDF Downloads
221
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.