Share:


Problems of involvement of disabled persons in e. government

    Eglė Kažemikaitienė Affiliation
    ; Tatjana Bilevičienė Affiliation

Abstract

The European Union Sustainable Development Strategy stated that sustainable development was a long‐term European Union's strategy safeguarding clean and healthy environment and better quality of life for the present and future generations. People with disabilities are perhaps the single segment of society with the most to gain from the new technologies of the electronic age. Yet they are among the lowest rates of use of these technologies. As a result, the potential benefits of computers and the Internet to the disability community are a long way from being realized. Computer technology and the Internet have a tremendous potential to broaden the lives and increase the independence of people with disabilities. Those who have difficulty leaving their homes can now log in and order groceries, shop for appliances, research health questions, participate in online discussions, catch up with friends, or make new ones. Development of information society is one of main three Lithuanian state priorities stated in State long‐term strategy. It fits aims of the European Union. Lithuanian information society development's aims are coordinated with norms of Lisbon strategy and initiative “e‐Europe – information society for all”. It is quite important that disabled persons could use IT opportunities. Research presents analysis of the main state Internet sites with purpose to establish how these sites are fitted to demands of disabled persons.


Dalyvavimo elektroninėje valdžioje problemos


Santrauka. Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindą sudaro aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis, siekiant sukurti sveiką aplinką ir geresnę gyvenimo kokybę dabartinėms ir ateinančioms kartoms. Pereinant prie informacinės visuomenės, gausi informacia tampa prieinama naujais, įvairiais formatais ir gali būti pateiktas nepriklausomai nuo vietos ir laiko bei pritaikoma pagal atskirų asmenų poreikius ir reikalavimus. Informacinės visuomenės kūrimas yra pirmasis iš trijų Lietuvos valstybės prioritetų, įtvirtintų Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje, tai atitinka Europos Sąjungos siekius. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tikslai yra suderinti su Lisabonos strategija bei iniciatyvos „e-Europe – informacinė visuomenė visiems“ nuostatomis bei reikalavimais. Tobulinant e. valdžią, svarbu skatinti paslaugų teikimą elektroniniais būdais, užtikrinti gyventojams galimybę naudotis šiomis paslaugomis. Sprendžiant šį uždavinį, svarbu užtikrinti prieigą prie šiuolaikinių technologijų visiems norintiesiems. Lygių galimybių principo įgyvendinimas socialinės atskirties gyventojų grupėms turi užtikrinti galimybę rinktis ir paveikti svarbiausius gyvenimo sprendimus. Žmonės, kurie negali naudotis informacinėmis technologijomis, praranda galimybę gauti tam tikrą informaciją ir viešąsias paslaugas. Neįgalusis dėl nepritaikytos fizinės aplinkos dažnai neturi galimybių pasinaudoti sveikajai visuomenės daliai prieinama informacija ir pasiekti informacijos šaltinį. Viena iš svarbių prielaidų neįgaliųjų atskirčiai mažinti yra interneto informacinės aplinkos pritaikymas žmonėms, turintiems negalią. Straipsnyje pateikiama svarbiausių Lietuvos valstybinio valdymo institucijų interneto svetainių analizė siekiant nustatyti, kaipšios svetainės yra pritaikytos neįgaliesiems.


Reikšminiai žodžiai: neįgalieji, e.valdžia, interneto svetainė.


First published online: 21 oct 2010

Keyword : disabled persons, web site

How to Cite
Kažemikaitienė, E., & Bilevičienė, T. (2008). Problems of involvement of disabled persons in e. government. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 184-196. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.184-196
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
350
PDF Downloads
164
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.