Share:


EU pollution reduction strategies and their impact on atmospheric emissions in Lithuania

    Dalia Štreimikienė Affiliation
    ; Bakhyt Esekina Affiliation

Abstract

This paper analyses the role of EU pollution strategies in reducing SO2 and NOX emissions in the EU. The environmental policies impact on the slope of Kuznets environmental curve is discussed. The use of economic mechanisms for SO2, NOX and other pollutants emission reduction is analysed based on experience of EU member states. The aim of the paper is to evaluate the impact of EU pollution reduction strategies on atmospheric emissions in Lithuania and to define the role of EU emission reduction policies on shifting environmental Kuznets curves of EU member states and Lithuania.


ES taršos mažinimo strategijos ir jų įtaka atmosferos teršalų emisijoms Lietuvoje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama ES atmosferos taršos mažinimo strategijų įtaka ekologinių Kuznets kreivių
nuolydžiui. ES rūgštėjimą ir eutrofikaciją sukeliančių teršalų emisijų ribojimo politika yra pagrindinė
varomoji jėga, keičianti Kuznets ekologinės kreivės nuolydį. Nubraižius Kuznets ekologinę kreivę Lietuvai, galima nustatyti, kaip ES atmosferos taršos mažinimo politika paveikė klasikinių atmosferos teršalų emisijos dinamiką Lietuvoje. Straipsnyje išnagrinėti ES šalyse taikomi taršos mažinimo būdai ir palyginti ES narėse taikomų mokesčių už pagrindinių teršalų emisijas tarifai su Lietuvoje taikomais tarifais analogiškų teršalų emisijoms. Pateikti siūlymai dėl taršos mažinimo priemonių plėtros Lietuvoje,pirmenybę teikiant lankstiems rinką imituojantiems mechanizmams.


Reikšminiai žodžiai: Kuznets kreivė, taršos mažinimas, atmosferos emisijos, Lietuva.


First published online: 21 oct 2010

Keyword : Kuznets curve, pollution reduction, atmospheric emissions, Lithuania

How to Cite
Štreimikienė, D., & Esekina, B. (2008). EU pollution reduction strategies and their impact on atmospheric emissions in Lithuania. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 162-170. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.162-170
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
420
PDF Downloads
211
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.