Share:


“Institutional capital” as a factor of sustainable development ‐ the importance of an institutional equilibrium

    Joost Platje Affiliation

Abstract

The main aim of this article is to provide a basis for changing the focus in New Institutional Economics (NIE) from the economic effects of institutions to the importance of “institutional capital” for sustainable development. First, a theoretical model of NIE is presented in the context of sustainable development. Then, the concept of an institutional equilibrium (where informal institutions support and strengthen formal institutions) is discussed as an important determinant of “institutional capital” stimulating or hampering sustainable development.


Institucinis kapitalas kaip darnaus vystymosi veiksnys – institucinės pusiausvyros svarba


Santrauka. Šio straipsnio tikslas – pateikti naujos institucinės ekonomikos (NIE) pokyčius, kai pastebimas perėjimas nuo ekonominių institucijų efektų prie institucinio kapitalo plėtotės darnaus vystymosi kontekste. Visų pirma autorius pateikia teorinį NIE modelį darnaus vystymosi aplinkoje. Vėliau nagrinėjama institucinės pusiausvyros koncepcija (atvejis, kada neformalios institucijos palaiko ir stiprina formaliąsias institucijas). Autorius konceptualiai apibrėžia stimuliacinį ir prevencinį šios koncepcijos poveikį sąveikaujant instituciniam kapitalui bei darniam vystymuisi.


Reikšminiai žodžiai: darnus vystymasis, institucinis kapitalas, institucinė ekonomika, institucijų
pusiausvyra.


First published online: 21 oct 2010

Keyword : sustainable development, institutional capital, institutional economics, institutional equilibrium

How to Cite
Platje, J. (2008). “Institutional capital” as a factor of sustainable development ‐ the importance of an institutional equilibrium. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 144-150. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.144-150
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
422
PDF Downloads
240
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.