Share:


Geographic information e‐training initiatives for national spatial data infrastructures

    Giedrė Beconytė Affiliation
    ; Michael Govorov Affiliation
    ; Tine F. Ningal Affiliation
    ; Eimuntas Paršeliūnas Affiliation
    ; Saulius Urbanas Affiliation

Abstract

National and regional geographic datasets with derivative spatial analysis techniques are often crucial for decision‐making in sustainable development for both developing and developed countries. The needs in the spatial data and respective training are demonstrated in this article by the two very diverse examples of Papua New Guinea and the Republic of Lithuania national spatial data infrastructures. Handling and efficient use of geographic data requires rather specific skills. However, the existing curricula are inconsistent and hardly match even the basic needs of geographic information managers in state institutions and municipalities. The main objective of the proposed geographic information e‐training system is to develop and provide the modularised Spatial Information Infrastructure courses intended for on‐line based learning. This mainly will target employees of civil service and private business in Lithuania and the European Union. The proposed curriculum is a set of modular courses adding up to 1,5‐year part‐time studies in the field of Geographic Information Science and Geographic Information Infrastructure. Main advantage of on‐line‐based training is increasing accessibility in terms of both geographic location and time.


Geografinės informacijos e. mokymo iniciatyvos nacionalinėms erdvinių duomenų infrastruktūroms


Santrauka. Nacionaliniai ir regioniniai duomenų duomenų rinkiniai dažnai yra labai svarbūs priimant teisingus plėtros sprendimus. Be jų neįsivaizduojama subalansuota plėtra tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Tačiau, siekiant šiuos duomenų rinkinius efektyviai panaudoti, būtina gerai suprasti geografinės informacijos naudojimo galimybes ir išmanyti erdvinės analizės metodus. Straipsnyje analizuojami dviejų labai skirtingų šalių – Lietuvos ir Papua Naujosios Gvinėjos – nacionalinių geografinės informacijos infrastruktūrų kūrimo pavyzdžiai, atskleidžiantys erdvinių duomenų poreikį ir su jų naudojimu susijusių mokymų svarbą ir galimybes. Geografinių duomenų tvarkymas ir efektyvus naudojimas neįmaomas be gana specifinių darbuotojų įgūdžių. Deja, daugumoje šalių egzistuojančios mokymo programos, susijusios su geografinės informacijos valdymu, yra nenuoseklios ir visiškai nepritaikytos geografinės informacijos valdytojų poreikiams valstybės ir savivaldos institucijose. Dažnai studijos nesuteikia šios srities specialistams net būtinųjų žinių. Siūlomos geografinės informacijos e. mokymo sistemos pagrindas yra atskiri kursai, orientuoti į erdvinės informacijos infrastruktūros poreikius ir kartu sudarantys nuoseklią studijų sistemą. Jie pritaikyti nuotoliniam mokymuisi darbo vietose. Tai ypač aktualu Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės tarnautojams, tačiau naudinga ir verslo įmonėms. Šie kursai visi kartu sudaro pusantrų metų trukmės geografinės informacijos mokslo ir geografinės informacijos infrastruktūros ir studijų programą, kurią galima įgyvendinti darbo metu. Nuotolinis mokymas labai patogus tuo, kad kursai bet kuriuo metu pasiekiami iš bet kurios vietos, todėl yra prieinami daug platesniam naudotojų ratui.


Reikšminiai žodžiai: e. mokymas, geografinis švietimas, geografinė informacija, subalansuota plėtra, GIS, geografinės informacijos infrastruktūra.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : e‐training, geographic education, geographic information, sustainable development, GIS, geographic information infrastructure

How to Cite
Beconytė, G., Govorov, M., Ningal, T. F., Paršeliūnas, E., & Urbanas, S. (2008). Geographic information e‐training initiatives for national spatial data infrastructures. Technological and Economic Development of Economy, 14(1), 11-28. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.11-28
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
573
PDF Downloads
337
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.