Share:


Investigation of human factors while solving multiple criteria optimization problems in computer network

    Tomas Petkus Affiliation
    ; Ernestas Filatovas Affiliation
    ; Olga Kurasova Affiliation

Abstract

The aim of this investigation is to analyze a class of multiple criteria optimization problems that are solved by human‐computer interaction, using a computer network. A multiple criteria problem is iterated by interactively selecting different weight coefficients of the criteria. Several parallel solution strategies for solving this optimization problem have been developed and analyzed. The experiments have shown the importance of human assistance in solving this multiple criteria problem. New experimental investigations have been carried out with a different number of computers and different strategies where the human factors are analyzed. We have investigated the time necessary for human's training to solve this multiple criteria optimization problem, the dependence of human factors on the strategy of parallel solution and on the number of computers in a computer network.


Žmogiškojo faktoriaus tyrimas sprendžiant daugiakriterinius optimizavimo uždavinius kompiuterių tinkle


Santrauka. Tyrimo tikslas – ištirti daugiakriterinių optimizavimo uždavinių klasę, kai uždaviniai sprendžiami
kompiuterio ir žmogaus sąveikai naudojant kompiuterių tinklą. Daugiakriterinio optimizavimo uždavinys sprendžiamas interaktyviai, kiekvienam kriterijui parenkami skirtingi svoriniai koeficientai. Šiam uždaviniui spręsti buvo sukurtos ir ištirtos kelios lygiagretaus sprendimo strategijos. Eksperimentai parodė žmogaus, dalyvaujančio sprendžiant šį uždavinį, svarbą. Tiriant žmogiškąjį faktorių buvo atlikti eksperimentiniai tyrimai naudojant skirtingą kompiuterių skaičių pagal skirtingas strategijas. Ištirtas laikas, reikalingas žmogui išmokti spręsti šį daugiakriterinį optimizavimo uždavinį, nustatyta žmogiškojo faktoriaus priklausomybė nuo pasirinktos lygiagretaus sprendimo strategijos ir kompiuterių skaičiaus kompiuterių tinkle.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriterinis optimizavimas, žmogiškasis faktorius, lygiagretieji skaičiavimai, MPI, sprendimų rengimo sistema, interaktyvus optimizavimas, sprendimų priėmimas.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : multiple criteria optimization, human factors, parallel computing, MPI, decision support system, interactive optimization

How to Cite
Petkus, T., Filatovas, E., & Kurasova, O. (2009). Investigation of human factors while solving multiple criteria optimization problems in computer network. Technological and Economic Development of Economy, 15(3), 464-479. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.464-479
Published in Issue
Sep 30, 2009
Abstract Views
395
PDF Downloads
171
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.