Share:


Formation of economic bubbles: Causes and possible preventions

  Stasys Girdzijauskas Affiliation
  ; Dalia Štreimikienė Affiliation
  ; Jonas Čepinskis Affiliation
  ; Vera Moskaliova Affiliation
  ; Edita Jurkonytė Affiliation
  ; Ramūnas Mackevičius Affiliation

Abstract

The article deals with economic bubbles and analyses causes, means of prevention and results of economic bubbles. The exact cause of economic bubbles has been analyzed by many economists. The article discusses with different theories explaining the causes of bubbles formation and presents the possibilities to apply Logistic function for prediction of bubbles enabling to take preventive measures against bubbles creation. Some economists think that bubbles are related to inflation and therefore believe that the factors causing inflation could also be the same factors that cause bubbles to occur. Other economists think that there is a basic fundamental value to every asset and the bubbles represent an increase or rise over that fundamental value. There are also chaotic theories regarding the formation of bubbles. These theories argue that bubbles come from certain critical states on the market that originate from the communication of economic players. The aim of the article is to present a new theory explaining formation of economic bubbles based on Logistic growth models encountering the limited (financial, natural, physical, human etc.) capital resources.


Ekonominių burbulų susidarymas ir galimybės jų išvengti


Santrauka. Nagrinėjami ekonominiai burbulai bei supažindinama su jų susidarymo priežastimis, galimais jų prognozavimo metodais ir išvengimo galimybėmis. Juos analizuoja daugelis ekonomistų, tačiau nėra vieningo sutarimo dėl šių burbulų susidarymo priežasčių. Straipsnyje aptariamos įvairios jų susidarymo teorijos. Ekonominiai burbulai susidaro akcijų, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kitose rinkose. Straipsnio tikslas – supažindinti su nauja logistinio augimo teorija ir pritaikyti logistinius modelius ekonominių burbulų analizei bei prognozei, todėl straipsnyje tie burbulai analizuojami pritaikant logistinio augimo koncepciją. Siekiama parodyti, kaip jie susidaro išsenkant augimo ištekliams ir priartėjus prie prisotinimo fazės, po kurios prasideda staigus nuosmukis. Taigi remiantis logistinio augimo dėsniais, detaliai išnagrinėtais straipsnyje, galima prognozuoti ekonominių burbulų susidarymą, o kartu ir valdyti šį procesą. 


Reikšminiai žodžiai: ekonominiai burbulai, riboti ištekliai, logistinė funkcija.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : economic bubbles, limited resources, logistic function

How to Cite
Girdzijauskas, S., Štreimikienė, D., Čepinskis, J., Moskaliova, V., Jurkonytė, E., & Mackevičius, R. (2009). Formation of economic bubbles: Causes and possible preventions. Technological and Economic Development of Economy, 15(2), 267-280. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.267-280
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
656
PDF Downloads
240
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.