Share:


Feasibility of the liberal electricity market under conditions of a small and imperfect market. The case of Lithuania

    Marija Burinskienė Affiliation
    ; Paulius Rudzkis Affiliation

Abstract

At the end of the 20th century most governments of the world started adopting guidelines on the electricity market liberalization, and the liberal electricity market already operates in USA, Scandinavia and some EU Member States. In most cases the deregulated market has lived up to expectations but there were situations when priority was again given to the regulated market. The aim of this article is to assess whether the deregulated electricity market is a good choice for the countries with a small and imperfect market. Electricity is completely homogenous and it might not be warehoused and its price depends on the fuel used, so the examples of other economic sectors (natural gas, water, telecommunications, etc.) sometimes cannot be applied for this market. This paper analyses the advantages and disadvantages and the potential threats of the deregulated electricity market; moreover, the paper presents the main principles lying behind the electricity price setting and analyses whether the deregulated electricity market fits for Lithuania.


Article in English.


Liberalios elektros energijos rinkos tinkamumas mažos netobulos rinkos sąlygomis. Lietuvos atvejis


Santrauka. XX a. pabaigoje daugelis pasaulio valstybių pradėjo priiminėti gaires dėl elektros energijos rinkos liberalizavo. Liberali elektros energijos rinka jau veikia JAV, Skandinavijoje ir kai kuriose ES valstybėse. Daugeliu atveju nereguliuojama rinka atitiko lūkesčius, tačiau pasitaike situaciju, kai buvo grižta prie reguliuojamos rinkos. Šio straipsnio tikslas – įvertinti, ar nereguliuojama elektros energijos rinka yra tinkama valstybėms su maža netobula rinka. Elektros energija yra visiškai homogeniška ir negali būti sandeliuojama, jos kaina priklauso nuo vartojamo kuro, todel šiai rinkai ne visada gali būti taikomi kitu ūkio sektoriu (gamtinės dujos, vanduo, telekomunikacijos ir kt.) rinku dereguliavimo pavyzdžiai. Šiame darbe analizuojami nereguliuojamos elektros energijos rinkos privalumai ir trūkumai bei galimos grėsmes, pateikiami pagrindiniai elektros kainos formavimosi principai, analizuojamas nereguliuojamos rinkos tinkamumas Lietuvos elektros energijos rinkai.


Reikšminiai žodžiai: energetikaelektros energijos kainanereguliuojama rinkakainos formavimosi principaimaža netobula rinka.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : energy, electricity price, deregulated price, price setting principles, small imperfect market

How to Cite
Burinskienė, M., & Rudzkis, P. (2010). Feasibility of the liberal electricity market under conditions of a small and imperfect market. The case of Lithuania. Technological and Economic Development of Economy, 16(3), 555-556. https://doi.org/10.3846/tede.2010.34
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
436
PDF Downloads
259
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.