Share:


Ontology axioms for the implementation of business rules

Abstract

Modern information systems (IS) have widely penetrated into many kinds of social activities by helping to perform business operations and to interact with the surrounding environment. Since business is under jurisdiction of government's laws, business mission and polices, guidelines and other documents, these business restrictions should be implemented in a business supporting IS and effectively managed. A business rule approach is widely accepted in IS community as a way to express different types of business restrictions and constrain operation of components of an IS. Nowadays, there are number of methods and approaches to extract, define and implement business rules. However, there is no a commonly accepted standard for their modelling. In this paper an ontology‐based method for business rules modelling and implementation in the software of IS is presented. It allows to automate the transformation of rules from ontology to the software level and to reduce the cost of rules implementation and likelihood of errors. A case study is described in the paper also.


Article in English.


Ontologija grindžiamas verslo taisyklių modeliavimas


Santrauka. Pastaruoju metu informacines sistemos (IS) plačiai naudojamos įvairiose srityse verslo procesams valdyti. Verslo procesai ribojami ivairių taisyklių, apibrežiamų įstatymais ir teisės aktais, verslo politikos ir tikslų. Todel šios taisykles turi būti efektyviai igyvendintos ir valdomos verslą palaikančiose IS. Verslo taisyklių sąvoka plačiai pripažinta IS bendruomenėje kaip būdas išreikšti verslo ribojimus ir suvaržyti IS komponentus. Šiuo metu pasiūlyta nemažai metodu verslo taisyklėms išgauti iš dalykinės srities, apibrežti, modeliuoti ir igyvendinti. Tačiau ne vienas iš esamų metodų nėra pripažintas standartu, nes verslo taisyklių išgavimas, modeliavimas ir įgyvendinimas nėra trivialus uždavinys. Straipsnyje siūloma ontologija grindžiamas metodas verslo taisyklėms modeliuoti. Šis metodas leidžia automatizuoti verslo taisyklių įgyvendinimą, tam panaudojus ontologijoje apibrėžtas dalykines srities žinias. Straipsnyje pateiktas pavyzdys, kai siūlomas metodas pritaikomas dėstytojų kvalifikaciniams reikalavimams įgyvendinti aktyviu duomenų bazių valdymo sistemu SQL trigeriais.


Reikšminiai žodžiai: verslo taisyklėontologijaaksiomatransformacija.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : business rule, ontology, axiom, transformation

How to Cite
Kalibatienė, D., & Vasilecas, O. (2010). Ontology axioms for the implementation of business rules. Technological and Economic Development of Economy, 16(3), 471-486. https://doi.org/10.3846/tede.2010.29
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
489
PDF Downloads
265
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.