Share:


Evaluating innovation capabilities for science parks: A system model

    Saixing Zeng Affiliation
    ; Xuemei Xie Affiliation
    ; Chiming Tam Affiliation

Abstract

Science parks have played an important role in promoting innovation, entrepreneur‐ship, growth of knowledge‐based companies and in turn economic growth within their regions. In this paper, an evaluation system for measuring innovation capability for science parks has been developed, including Innovation Organization Sub‐System (IOSS, mainly for high‐tech firms), Innovation Support Sub‐System (ISSS, e.g., technology intermediaries) and Innovation Environmental Sub‐Systems (IESS). Based on the empirical study on Qingdao Science Park (1994–2008), this paper has demonstrated the use of the system for evaluation and measurement of innovation capabilities for a science park. The findings reveal that the evolution law explained by the evaluation system fitted with three components is consistent with the actual evolution process of the Qingdao Science Park. It confirms that this evaluation system bears a good explanatory power for the development of Science Park. In addition, recommendations to improve the capabilities of continuous innovation for science parks are also given.


Article in English.


Mokslo ir technologijų parkų inovacinio pajėgumo įvertinimas: sistemos modelis


Santrauka. Mokslo ir technologijų parkai yra labai svarbūs diegiant naujovęs, skatinant verslumą ir žiniomis gristų bendrovių augima. Tai savo ruožtų skatina ekonominį regionų augimą. Šiame straipsnyje aprašoma sukurta mokslo ir technologiju parkų inovacinio pajėgumo įvertinimo sistema, kurioje yra organizacijos inovacijų posistemis (skirtas daugiausia aukštųjų technologijų įmonėms), inovacijų paramos posistemis (skirtas, pavyzdžiui, technologijų platintojams) ir inovacijų aplinkos posistemis. Minėta įvertinimo sistema buvo pritaikyta remiantis Qingdao mokslo ir technologijų parko (1994–2008) empirine tyrimo studija. Išvados rodo, kad inovacinio pajėgumo tyrimo įvertinimo sistema pagal tris komponentus atitinka faktine Qingdao mokslo ir technologijų parko raidą. Tai patvirtina įvertinimo sistemos naudingumą vertinant mokslo ir technologijų parkų plėtra. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti naujovių diegimą mokslo ir technologijų parkuose.


Reikšminiai žodžiai: inovacijosinovacinis pajėgumasmokslo ir technologiju parkaifaktorinė analizėKinija.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : innovation, innovation capability, science parks, factor analysis, china

How to Cite
Zeng, S., Xie, X., & Tam, C. (2010). Evaluating innovation capabilities for science parks: A system model. Technological and Economic Development of Economy, 16(3), 397-413. https://doi.org/10.3846/tede.2010.25
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
725
PDF Downloads
369
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.