Share:


Game theory applications in construction engineering and management

    Oleg Kapliński Affiliation
    ; Jolanta Tamošaitienė Affiliation

Abstract

Game theory usually analyses decision‐making processes in various fields. There are different methods of solving decision related problems. Game theory focuses on problem solution from one player s point of view, while game theory emphasizes its analysis in the interaction among many players. Much of game theory is concerned with finite, discrete games, which have a finite number of players, moves, events, outcomes, etc. Many researchers in different research fields’ work applied the game theory in: construction engineering, management area. The article presents review of 42 years of scientific work of Professor Friedel Peldschus in the fields of game theory application in construction engineering and management. A review of scientific achievements and activity of Professor Friedel Peldschus, focusing on his research.


Article in English.


Lošimų teorijos taikymas statybos inžinerijos ir valdymo srityse


Santrauka. Taikant lošimų teoriją analizuojami sprendimu priemimo procesai įvairiose srityse. Yra įvairiu būdų spręsti problemas. Lošimu teorija gali būti orientuota į problemą vieno lošejo požiūriu ir gali analizuoti daugelio lošeju tarpusavio sąveiką. Daugiausiai lošimu teorija susijusi su galutiniais atskirais lošimais, kurių ribotas dalyvių skaičius, judėjimas, įvykiai, rezultatai ir t. t. Daugelis įvairių mokslinių sričių tyreju taiko lošimo teoriją statybos inžinerijos, valdymo srityse. Straipsnyje pateikiama prof. Friedel Peldschus 42 metų mokslinių tyrimų apžvalga apie lošimų teorijos taikymą statybos inžinerijos ir vadybos srityse, nagrinejami moksliniai pasiekimai ir veikla, atkreipiamas dėmesys į pasiektus mokslinių tyrimų rezultatus.


Reikšminiai žodžiai: MCDMlošimų teorijaveiklastatybos inžinerijavaldymasapžvalgaPeldschus.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : MCDM, game theory, activity, construction engineering, management, review, Peldschus

How to Cite
Kapliński, O., & Tamošaitienė, J. (2010). Game theory applications in construction engineering and management. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 348-363. https://doi.org/10.3846/tede.2010.22
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
822
PDF Downloads
491
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.