Share:


Ontology‐based multi‐agent system to support business users and management

    Dejan Lavbič Affiliation
    ; Olegas Vasilecas Affiliation
    ; Rok Rupnik Affiliation

Abstract

For some decision processes a significant added value is achieved when enterprises’ internal Data Warehouse (DW) can be integrated and combined with external data gained from web sites of competitors and other relevant Web sources. In this paper we discuss the agent‐based integration approach using ontologies (DSS‐MAS). In this approach data from internal DW and external sources are scanned by coordinated group of agents, while semantically integrated and relevant data is reported to business users according to business rules. After data from internal DW, Web sources and business rules are acquired, agents using these data and rules can infer new knowledge and therefore facilitate decision making process. Knowledge represented in enterprises’ ontologies is acquired from business users without extensive technical knowledge using user friendly user interface based on constraints and predefined templates. The approach presented in the paper was verified using the case study from the domain of mobile communications with the emphasis on supply and demand of mobile phones.


Article in English.


Daugiaagentine sistema grindžiama ontologija verslo vartotojams ir vadybininkams paremti


Santrauka. Priimant kai kuriuos sprendimus reikšminga pridetinė vertė pasiekiama, kai įmones duomenų saugykla gali būti integruojama ir sujungiama su išoriniu konkurentų bei kitais svarbiais duomenimis, gaunamais iš interneto šaltiniu. Straipsnyje nagrinejamas tokio uždavinio sprendimas taikant ontologiją ir daugia‐agenčių integracijos metodų grindžiama būdą, naudotą daugiaagentėje sistemoje sprendimams rengti (DSS‐MAS). Taikant ši būdą duomenys iš vidinių duomenų saugyklų ir išorinių šaltiniu nagrinėjami bei renkami koordinuojamų agentų grupių. Veliau semantiškai integruoti bei atrinkti reikšmingi duomenys pateikiami verslo vartotojams pagal galiojančias verslo taisykles. Kai verslo taisykles, duomenys iš vidiniu duomenų saugyklų ir interneto šaltinių yra gauti, agentai naudodami šiuos duomenis, gali išvesti naujas žinias ir palengvinti sprendimu rengimo procesą. Žinios, vaizduojamos įmonės ontologijoje, gaunamos iš verslo vartotoju nekeliant jiems aukštu išsilavinimo reikalavimu, nes naudojama nežalinga sąsaja, kuri grindžiama prasmingais ribojimais ir iš anksto apibrėžtais šablonais. Straipsnyje pateiktas būdas buvo patikrintas nagrinėjant atvejį iš mobiliujų komunikacijų dalykinės srities ir pabrežiant mobiliųjų telefonų tiekimą bei paklausa.


Reikšminiai žodžiai: sprendimų priėmimasagentaidaugiaagentė sistemaontologijaduomenų saugyklainformacijos išrinkimasverslo taisyklėsverslo procesų valdymasDSS‐MAS.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : decision support, agent, multi‐agent system, ontology, data warehouse, information retrieval, business rules, business process management

How to Cite
Lavbič, D., Vasilecas, O., & Rupnik, R. (2010). Ontology‐based multi‐agent system to support business users and management. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 327-347. https://doi.org/10.3846/tede.2010.21
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
440
PDF Downloads
208
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.