Share:


Investment analyses using fuzzy probability concept

    Cengiz Kahraman Affiliation
    ; İhsan Kaya Affiliation

Abstract

In an uncertain economic decision environment, an expert's knowledge about discounting cash flows consists of a lot of vagueness instead of randomness. Cash amounts and interest rates are usually estimated by using educated guesses based on expected values or other statistical techniques to obtain them. Fuzzy numbers can capture the difficulties in estimating these parameters. Fuzziness is one aspect of uncertainty. It is the vagueness found in the definition of a concept or the meaning of a term. Fuzzy memberships represent similarities of objects to imprecisely denned properties, while probabilities convey information about relative frequencies. In this paper, two types of investment analyses are made. First, fuzzy parameters are used in the stochastic investment analysis. Then, another investment analysis is examined by using the concept of probability of a fuzzy event.


Article in English.


Investicijų analizė taikant tikimybinę neapibrėžtųjų aibių koncepciją


Santrauka. Nepastovioje ekonominių sprendimų aplinkoje eksperto žinios apie diskontuotus pinigų srautus yra daugiau neapibrėžtos nei atsitiktinės. Pinigų srautų dydis ir palūkanų normos paprastai nustatomos remiantis prognozuojamomis tiketinomis vertėmis ar pasitelkiant kitus statistinius metodus. Nustatant šiuos rodiklius, kylančius sunkumus gali padeti sumažinti neapibrežtieji skaičiai. Tačiau neapibrežtumas yra tik vienas iš nepastovumo aspektų. Sudetinga nusakyti šio termino prasmę ir koncepciją. Neapibrežtosios aibės išreiškia netiksliai įvardytas objektu savybės, o tikimybės perteikia informaciją apie santykinius įvykių dažnumus. Šiame straipsnyje atlikta dviejų tipų investicijų analizė. Pirmiausia, atliekant stochastine investicijų analizę, panaudoti neapibrežtųjų aibių elementai. Veliau atlikta investicijų analizė, taikant tikimybinė neapibrežtojo įvykio koncepcija.


Reikšminiai žodžiai: neapibrežtasis skaičiusneapibrežtasis ivykisneapibrežtoji tikimybeinvesticijos.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : fuzzy number, fuzzy event, fuzzy probability, investment

How to Cite
Kahraman, C., & Kaya, İhsan. (2010). Investment analyses using fuzzy probability concept. Technological and Economic Development of Economy, 16(1), 43-57. https://doi.org/10.3846/tede.2010.03
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
539
PDF Downloads
309
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.