Share:


Project management by MULTIMOORA as an instrument for transition economies

Abstract

The countries of Central and Eastern Europe moved from a previously centrally planned economy to a modern transition economy with strong market aspects. This paper proposes project management as an answer to this transition. Traditional Cost‐Benefit analysis does not respond to this purpose. Indeed Cost‐Benefit analysis is only interested in one specific project and not in a competition between projects. In addition all goals (objectives) have to be translated into money terms, leading sometimes to immoral consequences. On the contrary Multi‐Objective Optimization takes care of different objectives, whereas the objectives keep their own units. However different methods exist for the application of Multi‐Objective Optimization. The authors tested them after their robustness resulting in seven necessary conditions. MOORA (Multi‐Objective Optimization by Ratio analysis) and MULTIMOORA (MOORA plus Full Multiplicative Form), assisted by Ameliorated Nominal Group and Delphi Techniques, satisfy the seven conditions, although in a theoretical way. A simulation exercise illustrates the use of these methods, ideals to be strived for as much as possible.


Article in English.


Projektų vadyba su MULTIMOORA kaip priemonė pereinamojo laikotarpio ūkiams


Santrauka. Centrinės ir rytų Europos šalys perėjo iš anksčiau centralizuotai planuojamos ūkinės sistemos į šiuolaikinę pereinamąją ūkinę sistemą, kuriai būdingi ryškūs rinkos požymiai. Šiame straipsnyje siūloma projektų vadyba kaip atsakas į perėjimą. Įprastinė kainos ir naudos analizė tam tikslui yra netinkama. Be viso to, kainos ir naudos analizėje neatsižvelgiama į kiekvieną atskirai paimtą projektą bei į konkurenciją tarp tų projektų. Visi tikslai turi būti pakeisti piniginėmis vertėmis. Del to kartais kyla nepageidaujamų pasėkmių. Priešingai tam daugiatikslė optimizacija atsižvelgia į skirtingus tikslus, išsaugant tikslams būdingus mato vienetus. Yra daug įvairių daugiatikslės optimizacijos metodų. Autoriai patikrino jų stipriasias savybęs pagal septynias būtinasias sąlygas. MOORA (daugiatikslė optimizacija santykių dydžių analizės pagrindu) ir MULTIMOORA (MOORA plius pilnoji sandaugos forma), apimanti patobulintą normaliųjų grupių ir Delphi būdus, geriausiai atitinka septynias būtinąsiąs sąlygas taip pat ir teoriniu lygmeniu. Pavyzdžio modelis iliustruoja šiu metodu taikymą, idealai buvo pasiekti tiek, kiek galima.


Reikšminiai žodžiai: projektu vadybakainos ir naudos analizedaugiatiksle optimizacijastiprybespatobulintas grupinis ir Delphi būdaipilnoji multiplikatyvine forma.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : Project Management, Cost‐Benefit analysis, Multi‐Objective Optimization, Robustness, Ameliorated Nominal Group and Delphi Techniques, Full Multiplicative Form, MOORA, MULTIMOORA

How to Cite
Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2010). Project management by MULTIMOORA as an instrument for transition economies. Technological and Economic Development of Economy, 16(1), 5-24. https://doi.org/10.3846/tede.2010.01
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
1443
PDF Downloads
509
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.