Share:


An application of logistic capital management theory model to the economic growth cycle in Lithuania

Abstract

The article analyses one of the most recent theories of economic growth prof. Girdzijauskas (2002, 2006, 2008, 2009, 2010) created logistic growth theory, whose main idea is based on market saturation and the concept of limitation. The essential claims of the theory are being tried to adjust analysing the economic growth cycle of Lithuania in 1995–2009 period. Performed logistic analysis of Lithuania's GDP (Loglet Lab2), macro–economic indicators’ and factors’ affecting them correlation regression analysis (SPSS15,0). The article concludes of the presentation of the created economic growth cycles and the bubble formation mechanism combining hypothetical Lithuanian economic growth cycle assessment model.


Article in English.


Logistinės kapitalo valdymo teorijos modelio taikymas Lietuvos ekonominio augimo ciklui


Santrauka. Straipsnyje analizuojama viena iš naujausių ekonominio augimo teorijų – prof. S. Girdzijausko (2006, 2008) sukurta logistine kapitalo augimo teorija, kurios pagrindine idėja remiasi rinkos prisisotinimo ir ribotumo sąvokomis. Teorijos esminius teiginius siekiama pritaikyti, vertinant Lietuvos ekonominio augimo ciklą 1995–2009 metų laikotarpiu. Atliekama Lietuvos BVP logistinė analizė (LogletLab2), makroekonominių rodiklių bei jiems įtaką darančių veiksnių koreliacinė regresinė analizė (SPSS 15,0). Straipsnio pabaigoje pateikimas sukurtas ekonominio augimo ciklus ir burbulo susiformavimo mechanizmą apjungiantis hipotetinis Lietuvos ekonominio augimo ciklo vertinimo modelis.


Reikšminiai žodžiai: ekonominis, augimas, logistinis, kapitalo valdymas, ciklas, burbulas, modelis.

Keyword : economic growth, cycle, logistic theory, bubble, model

How to Cite
Štreimikienė, D., & Barakauskaitė-Jakubauskienė, N. (2011). An application of logistic capital management theory model to the economic growth cycle in Lithuania. Technological and Economic Development of Economy, 17(2), 352-368. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.583724
Published in Issue
Jun 24, 2011
Abstract Views
463
PDF Downloads
285
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.