Share:


A fuzzy multi-attribute decision-making method under risk with unknown attribute weights

    Zuosheng Han Affiliation
    ; Peide Liu Affiliation

Abstract

This paper aims at solving hybrid multiple attributes decision-making problems under risk with attribute weight known and a new decision approach based on entropy weight and TOPSIS is proposed. First, the risk decision matrix is transformed into the certain decision matrix based on the expectation value. Then, the deviation entropy weight method is used to determine the attribute weights. And according to the definitions of the distance and the positive/negative ideal solutions for different data types, the relative closeness coefficients can be calculated by TOPSIS. Furthermore, the alternatives are ranked by the relative closeness coefficients. Finally, an application case is given to demonstrate the steps and effectiveness of the proposed approach.


Article in English.


Neraiškusis mažesnės rizikos daugiatikslis sprendimų priėmimo metodas su nežinomais priskiriamais reikšmingumais


Santrauka. Šiame straipsnyje siekiama išspręsti mišrias mažesnės rizikos daugiatiksles sprendimo priėmimo problemas su žinomu priskiriamu reikšmingumu bei yra siūlomas naujas sprendimų priėmimo metodas grindžiamas entropijos reikšmingumu ir TOPSIS. Pirmiausia, rizikos sprendimų matrica yra transformuojama į tam tikrą sprendimų matricą, grindžiamą galimybės verte. Tuomet yra naudojamas entropijos reikšmingumo nuokrypio metodas norint nustatyti priskiriamą reikšmingumą. Atsižvelgiant į atstumo apibrėžimus ir teigiamus / neigiamus idealius sprendimus skirtingiems duomenų tipams, santykinio artumo koeficientas gali būti apskaičiuojami remiantis TOPSIS. Be to, alternatyvos yra reitinguojamos pagal santykinio artumo koeficientus. Galiausiai, yra pateiktas pritaikymo atvejis, siekiant parodyti visus žingsnius ir siūlomo metodo veiksmingumą.


Reikšminiai žodžiai: mišrus sprendimas, rizikos sprendimas, TOPSIS.

Keyword : hybrid decision, risk decision, TOPSIS

How to Cite
Han, Z., & Liu, P. (2011). A fuzzy multi-attribute decision-making method under risk with unknown attribute weights. Technological and Economic Development of Economy, 17(2), 246-258. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.580575
Published in Issue
Jun 24, 2011
Abstract Views
539
PDF Downloads
403
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.