Share:


The development of the quality management system in terms of knowledge management

Abstract

The interaction of quality management and knowledge man­agement are analyzed quite widely in scientific literature and discussed with reference to various models integrating these two management theories. However, there are not enough precise tools that could provide a possibility of improving the quality of products and services through knowledge management. To this end, the article examines the already existing models for the interaction between quality management and knowledge management. The results of a survey on Lithuanian industry show what organizational knowledge is the most important while implementing quality management principles aimed at improving quality. The correlation analysis method showed the relationship between quality management principles (process approach, continual improvement, management, facts) and the factors defining the product and process quality (the extent of determining process execution time, process resources, costs of process stages, indicators for products and/or services, the dura­tion of the process, the extent of measuring indicators, the extent of collecting information on indicators, the extent of collecting information about the costs of the process).


Article in Lithuanian.


Kokybės vadybos sistemų tobulinimas žinių vadybos aspektu


Santrauka. Kokybės vadybos ir žinių vadybos sąveika mokslinėje literatūroje analizuojama gana plačiai, aptariami įvairūs sąveikos modeliai integruojant šias dvi vadybos teorijas. Tačiau nepakankamai nagrinėjamos konkrečios priemonės, kuriomis būtų galima pagerinti produktų ir paslaugų kokybę pasitelkiant žinių vadybą. Tuo tikslu straipsnyje analizuojami jau egzis­tuojantys kokybės vadybos ir žinių vadybos sąveikos modeliai bei pateikiami Lietuvos pramonės įmonių tyrimo rezultatai, parodantys, kokios organizacinės žinios svarbiausios įgyvendinant kokybės vadybos principus, skirtus kokybei gerinti. Taikant koreliacinės analizės metodą nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp kokybės vadybos principų (procesinio požiūrio, nuolatinio gerinimo, valdymo remiantis faktais) įgyvendinimo lygio ir veiksnių, apibūdinančių produktų ir procesų kokybę (procesų įvykdymo laiko nustatymas, procesų išteklių nustatymas, procesų etapų išlaidų nustatymas, produktų ir (ar) paslaugų rodiklių nustatymas, rodiklių matavimas, rodiklių informacijos rinkimas, informacijos apie proceso trukmę nustatymas ir informacijos apie proceso išlaidas rinkimas).


Raktiniai žodžiai: kokybės vadyba, žinių vadyba, kokybės vadybos ir žinių vadybos sąveika, organizacinės žinios, kokybės vadybos principai.

Keyword : quality management, knowledge management, interaction between quality management and knowledge management, organizational knowledge, quality management principles

How to Cite
Vitkauskas, R. (2011). The development of the quality management system in terms of knowledge management. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 113-119. https://doi.org/10.3846/mla.2011.078
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
408
PDF Downloads
781
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.