Share:


Research on the role of construction industry as the way of developing the economic sector in Lithuania

Abstract

One of the most important stages in the construction process is selecting the right contractor considering the smallest price that may raise many doubts. The cheapest option may be uneconomi­cal in view of a failure of technical quality and assessment of building lifetime. The article reviews literature and worldwide used practice to establish the most important factors of contrac­tor’s competitiveness. The paper also determines the main factors of the competitiveness of roofing contractors and evaluates qual­ity as a competitive advantage of the companies having influence on other factors of competitiveness. In conclusion; important proposals for assessing the competitiveness of the contractor and recommendations for future research are provided.


Article in Lithuanian.


Statybos sektoriaus, kaip lietuvos ūkio šakos, vaidmuo ir plėtros tyrimas


Santrauka. Vienas svarbiausių statybos proceso etapų – parinkti tinkamą rangovą. Rangovo pasirinkimas pagal mažiausią kai­ną kelia daug abejonių. Pigiausias pasirinkimas gali būti neekonomiškas, atsižvelgiant į nepakankamą pagamintos produkcijos techninę kokybę ir įvertinant statybos objekto gyvavimo trukmę. Norint išsiaiškinti svarbiausius rangovo konkurencingumo veiksnius, buvo atlikta pasaulinės literatūros ir praktikos apžvalga. Straipsnyje nustatyti pagrindiniai įmonių, klojančių prilydo­mąsias stogų medžiagas, konkurencingumo veiksniai. Įvertinta kokybės, kaip įmonės konkurencinio pranašumo, įtaka kitiems jos konkurencingumo veiksniams. Pateikti siūlymai rangovo konkurencingumui vertinti, taip pat būsimų tyrimų pasiūlymai.


Raktiniai žodžiai: rangovų atranka, įmonės konkurencingumas, konkurencingumo veiksniai, produkto kokybė, darbo kokybės vadyba.

Keyword : selecting contractors, company’s competitiveness, competitive factors, product quality, labour quality management

How to Cite
Peleckis, K., & Peleckienė, V. (2018). Research on the role of construction industry as the way of developing the economic sector in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 49-56. https://doi.org/10.3846/mla.2011.069
Published in Issue
Aug 21, 2018
Abstract Views
421
PDF Downloads
354
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.